Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 12:16:28 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8636Tiêu đề: Giúp mình các câu ôn thi nha (2)
Gửi bởi: denyoblur trong 12:16:28 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=30 căn 2 V vào hai đầu mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm, có độ cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện là 30V. Giá trị hiệu điện thế hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là: a) 60V b) 120V c) 30 căn 2 V  60 căn 2 V

Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=Acos[(2.pi)/(T).t + (pi)/(3)] cm. Tính từ thời điểm ban đầu, sau khoảng thời gian t=7T/6 vật đi được quãng đường 15cm. Biên độ dao động của vật là:
a) 5cm b) 4cm c) 3cm  2,5cm

Câu 7: Chiếu vào bề mặt của một lăng kính có góc chiếc quang A = 60 độ. một chùm ánh sáng trắng hẹp. Biết góc lệch của tia màu vàng đạt giá trị cực tiểu. tính góc lệch của tia màu tím. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng vàng là 1,52 và ánh sáng tím là 1,54             a) 60 độ b) 51,42 độ c) 30 độ  40,72 độ

Câu 8: Một mạch dao động điện từ lý tưởng. Lúc đầu tụ tích điện cực đại Qo= 10^(-8) C. Thời gian ngắn nhất để tụ phóng hết điện tích là 2,5.10^(-6)s. Cường độ hiệu dụng chạy qua cuộn dây là: a) 8,88mA. b) 1,11mA c) 2,22mA  4,44mA


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (2)
Gửi bởi: kydhhd trong 12:32:58 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=30 căn 2 V vào hai đầu mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm, có độ cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện là 30V. Giá trị hiệu điện thế hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là: a) 60V b) 120V c) 30 căn 2 V  60 căn 2 V

để Ul max: [tex]Ul^{2}-Uc.Ul-U^{2}=0\Rightarrow Ul^{2}-30Ul-30^{2}.2=0\Rightarrow Ul=60V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (2)
Gửi bởi: kydhhd trong 12:35:50 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012


Câu 7: Chiếu vào bề mặt của một lăng kính có góc chiếc quang A = 60 độ. một chùm ánh sáng trắng hẹp. Biết góc lệch của tia màu vàng đạt giá trị cực tiểu. tính góc lệch của tia màu tím. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng vàng là 1,52 và ánh sáng tím là 1,54             a) 60 độ b) 51,42 độ c) 30 độ  40,72 độ
xem ở đây http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8635.msg40223;topicseen#msg40223


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (2)
Gửi bởi: kydhhd trong 12:40:39 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=Acos[(2.pi)/(T).t + (pi)/(3)] cm. Tính từ thời điểm ban đầu, sau khoảng thời gian t=7T/6 vật đi được quãng đường 15cm. Biên độ dao động của vật là:
a) 5cm b) 4cm c) 3cm  2,5cm

t=7T/6 vật đi được 1 chu kì và đi thêm được T/6, với T/6 vật quay góc pi/3( vẽ hình kết hợp ĐK ban đầu thì góc pi/3 bị trục sin chia đôi)
nên tổng quãn đường vật đi được là 4A+2Acos(pi/3)=5A=15===>A=3cm


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (2)
Gửi bởi: kydhhd trong 12:47:31 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Câu 8: Một mạch dao động điện từ lý tưởng. Lúc đầu tụ tích điện cực đại Qo= 10^(-8) C. Thời gian ngắn nhất để tụ phóng hết điện tích là 2,5.10^(-6)s. Cường độ hiệu dụng chạy qua cuộn dây là: a) 8,88mA. b) 1,11mA c) 2,22mA  4,44mA
thời gian để tụ phong hết điện tích là 1/4T-2,5.10[tex]^{-6}\Rightarrow T=10^{-5}s[/tex]
dòng điện : [tex]I=\omega \frac{Q}{\sqrt{2}}=\frac{2\Pi }{10^{-5}}.\frac{10^{-8}}{\sqrt{2}}=4,44mA[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (2)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:49:03 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Bạn giải thích sao thời gian ngắn nhất để tụ phóng hết điện là T/4 được ko ?????


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (2)
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:55:17 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Bạn giải thích sao thời gian ngắn nhất để tụ phóng hết điện là T/4 được ko ?????

điện tích q trên bản tụ <=> ly độ x của dđ đh
=> thời gian ngắn nhất để tụ phóng hết điện <=> t/gian ngắn nhất để vật đi từ ly độ x=A => x=0
=> t=T/4 là đúng r anh ạ


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (2)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:56:44 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Bạn giải thích sao thời gian ngắn nhất để tụ phóng hết điện là T/4 được ko ?????
bạn xem hình nhé