Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 12:04:05 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8633Tiêu đề: bài phóng xạ cầm giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 12:04:05 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 4: Cho hạt proton có động năng Kp= 1,8 MeV bắn phá hạt nhân Li (7,3) đứng yên sinh ra hai hạt nhân X có cùng độ lớn vận tốc. Cho biết khối lượng các hạt mp= 1,0073u, mX= 4,0015u, mLi= 7,0144u, u=931 meV/c^2. Độ lớn vận tốc của mỗi hạt sinh ra sau phản ứng là
a) 6,96.10^7m/s
b) 8,75.10^6 m/s
c) 5,9.10^6m/s
d.2,15.10^7m/s
thầy giúp em bài này với


Tiêu đề: Trả lời: bài phóng xạ cầm giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:13:13 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 4: Cho hạt proton có động năng Kp= 1,8 MeV bắn phá hạt nhân Li (7,3) đứng yên sinh ra hai hạt nhân X có cùng độ lớn vận tốc. Cho biết khối lượng các hạt mp= 1,0073u, mX= 4,0015u, mLi= 7,0144u, u=931 meV/c^2. Độ lớn vận tốc của mỗi hạt sinh ra sau phản ứng là
a) 6,96.10^7m/s
b) 8,75.10^6 m/s
c) 5,9.10^6m/s
d.2,15.10^7m/s
thầy giúp em bài này với
Hai hạt sinh ra có cùng động năng K

Bảo toàn năng lượng toàn phần cho ta : [tex]K_{p} + (m_{t} - m_{s})c^{2} = 2K \Rightarrow K[/tex]

Độ lớn vận tốc của mỗi hạt sinh ra sau phản ứng được tính bởi : [tex]K = \frac{m_{X}v^{2}}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2K}{m_{X}}}[/tex]

Khi em thay số thì lưu ý đơn vị như sau :

+ Ở mẫu số ta phải nhận thêm 931

+ Ở tử số phải nhân thêm c^2