Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 10:50:24 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8629Tiêu đề: Bài Tập Cần Giải Đáp
Gửi bởi: SH.No1 trong 10:50:24 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
1) Hai hạt nhân X và Y có điện tích bằng nhau. Sau khi được tăng tốc bởi cùng một hiệu điện thế thì bay vào vùng không gian có từ trường đều và có quĩ đạo là các đường tròn có bán kính Rx; Ry tương ứng. Tỷ số khối lượng của X và Y là?

[tex]A. \frac{Rx}{Ry}[/tex]

[tex]B. \frac{Rx^2}{Ry^2}[/tex]

[tex]C. \frac{Ry}{Rx}[/tex]

[tex]D. \sqrt{\frac{Rx}{Ry}} [/tex]

2)Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương  nằm ngang với biên độ A. Khi vật đi qua vị trí cân bằng, người ta giữ chặt lò xo tại điểm cách đầu cố định của nó một đoạn bằng 1/3 chiều dài tự nhiên của lò xo. Biên độ A’ của con lắc bây giờ bằng bao nhiêu lần biên độ A lúc đầu?

[tex]A. 2/3[/tex]

[tex]B. \sqrt{\frac{2}{3}}[/tex]

[tex]C.1/3[/tex]

[tex]D. \sqrt{\frac{1}{3}[/tex]

3)Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng khoảng cách giữa hai khe a =1mm. Vân giao thoa được nhìn qua một kính lúp có tiêu cự f = 5cm đặt cách mặt phẳng hai khe một khoảng L = 45cm. Một người có mắt bình thường quan sát hệ vân qua kính trong thái không điều tiết thì thấy góc trông khoảng vân là 15’. Bước sóng  của ánh sáng là:
A. 0,60 μm   B. 0,50 μm   C. 0,65 μm   D. 0,55 μm

Mọi người giúp e 3 câu này nhé

Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Cần Giải Đáp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:00:21 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
1) Hai hạt nhân X và Y có điện tích bằng nhau. Sau khi được tăng tốc bởi cùng một hiệu điện thế thì bay vào vùng không gian có từ trường đều và có quĩ đạo là các đường tròn có bán kính Rx; Ry tương ứng. Tỷ số khối lượng của X và Y là?

[tex]A. \frac{Rx}{Ry}[/tex]

[tex]B. \frac{Rx^2}{Ry^2}[/tex]

[tex]C. \frac{Ry}{Rx}[/tex]

[tex]D. \sqrt{\frac{Rx}{Ry}} [/tex]


em dùng hai công thức sau:
mv^2/2 =qU ->v= căn(2qU/m)
R=mv/qB
áp dụng cho các hạt là rút ra được kết quả


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Cần Giải Đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:05:36 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

2)Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương  nằm ngang với biên độ A. Khi vật đi qua vị trí cân bằng, người ta giữ chặt lò xo tại điểm cách đầu cố định của nó một đoạn bằng 1/3 chiều dài tự nhiên của lò xo. Biên độ A’ của con lắc bây giờ bằng bao nhiêu lần biên độ A lúc đầu?

[tex]A. 2/3[/tex]

[tex]B. \sqrt{\frac{2}{3}}[/tex]

[tex]C.1/3[/tex]

[tex]D. \sqrt{\frac{1}{3}[/tex]


Gọi I là điểm gắn với tường, O là VTCB, M là điểm giữ.

Khi giữ chặt lò xo: [tex]IM = l_{1} = \frac{2}{3}l_{0}[/tex] do đó: [tex]OM = \frac{2}{3}l_{0}[/tex]

Chiều dài con lắc mới: [tex]l' = \frac{2}{3}l_{0}[/tex]

Độ cứng của lò xo mới: [tex]k' = \frac{3}{2}k[/tex]

 ~O) Biên độ dao động của con lắc mới: Bảo toàn cơ năng ta có:
 
[tex]\frac{1}{2}mv^{2} = \frac{1}{2}k'.A'^{2}\Leftrightarrow \frac{1}{2}m\omega ^{2}.A^{2}= \frac{1}{2}\left( \frac{3}{2}k \right).A'^{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{1}{2}k.A^{2}= \frac{1}{2}\left( \frac{3}{2}k \right).A'^{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow A^{2}= \frac{3}{2}A'^{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow A = A\frac{\sqrt{6}}{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Cần Giải Đáp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:06:47 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
2)Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương  nằm ngang với biên độ A. Khi vật đi qua vị trí cân bằng, người ta giữ chặt lò xo tại điểm cách đầu cố định của nó một đoạn bằng 1/3 chiều dài tự nhiên của lò xo. Biên độ A’ của con lắc bây giờ bằng bao nhiêu lần biên độ A lúc đầu?

[tex]A. 2/3[/tex]

[tex]B. \sqrt{\frac{2}{3}}[/tex]

[tex]C.1/3[/tex]

[tex]D. \sqrt{\frac{1}{3}[/tex]

Vmax =A.căn(k/m)=A'.căn(k'/m)
trong đó: k.lo=k'.2lo/3 ->k'=3k/2 =1,5k
thay vào trên ta có: A=A'.căn(1,5) ->A'/A =căn(2/3)