Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 10:27:16 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8628Tiêu đề: 10 câu đề thi thử khó
Gửi bởi: denyoblur trong 10:27:16 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catot của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của các e quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Giá trị của k bằng a) 15 b)5 c) căn 17 d) căn 34

Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC có tần số dòng điện thay đổi được, gọi f1 f2 f3 lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho URmax ULmax UCmax. ta có biểu thức a) f1^2 =f2.f3 b) f1 = (f2.f3)/(f2+f3) c) f1= f2 + f3 d) f1^2 = f2^2 + f3^2

Câu 3: Máy phát điện xoay chiều có 10 cặp cực, phần ứng gồm 10 cuộn dây mắc nối tiếp từ thông cực đại do phần cảm sinh ra đi qua mỗi cuộn dây có giá trị 1/(10.pi) wb. Roto quay với vận tốc 300 vòng/ phút. Suất điện động cực đại do máy phát tạo ra là:
a) 100V b) 100.căn 2 V c) 200V d) 200.căn 2 V

Câu 4: Cho hạt proton có động năng Kp= 1,8 MeV bắn phá hạt nhân Li (7,3) đứng yên sinh ra hai hạt nhân X có cùng độ lớn vận tốc. Cho biết khối lượng các hạt mp= 1,0073u, mX= 4,0015u, mLi= 7,0144u, u=931 meV/c^2. Độ lớn vận tốc của mỗi hạt sinh ra sau phản ứng là a) 6,96.10^7m/s b) 8,75.10^6 m/s c) 5,9.10^6m/s d) 2,15.10^7m/s

Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=30 căn 2 V vào hai đầu mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm, có độ cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện là 30V. Giá trị hiệu điện thế hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là: a) 60V b) 120V c) 30 căn 2 V d) 60 căn 2 V

Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=Acos[(2.pi)/(T).t + (pi)/(3)] cm. Tính từ thời điểm ban đầu, sau khoảng thời gian t=7T/6 vật đi được quãng đường 15cm. Biên độ dao động của vật là:
a) 5cm b) 4cm c) 3cm d) 2,5cm

Câu 7: Chiếu vào bề mặt của một lăng kính có góc chiếc quang A = 60 độ. một chùm ánh sáng trắng hẹp. Biết góc lệch của tia màu vàng đạt giá trị cực tiểu. tính góc lệch của tia màu tím. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng vàng là 1,52 và ánh sáng tím là 1,54             a) 60 độ b) 51,42 độ c) 30 độ d) 40,72 độ

Câu 8: Một mạch dao động điện từ lý tưởng. Lúc đầu tụ tích điện cực đại Qo= 10^(-8) C. Thời gian ngắn nhất để tụ phóng hết điện tích là 2,5.10^(-6)s. Cường độ hiệu dụng chạy qua cuộn dây là: a) 8,88mA. b) 1,11mA c) 2,22mA d) 4,44mA

Câu 9: Cho phản ứng hạt nhân:(2,1)D + (3,1)T --> (4,2)He + (1,0)n. Biết độ hụt khối khi tạo thành hạt nhân đơteri, triti, heli lần lượt là 0,0024u; 0,0087u; 0,0302u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên là: a) 20,22 meV b) 18,97MeV c) 17,79MeV d) 16,78MeV

Câu 10: Cho đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa tụ điện. Đặt điện áp xoay chiều không đổi vào hai đầu đoạn mạch u = Uocos(wt) V. Tại thời điểm t1 giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ và hiệu điện thế hai đầu mạch là (2.căn 2 ampe; 60.căn 6 vôn) tại thời điểm t2 giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là (2.căn 6 ampe; 60.căn 2 vôn). Giá trị dung kháng của tụ điện a) 30 ôm b) 20.căn 2 ôm c) 40 ôm d) 20.căn 3 ôm  ???


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu đề thi thử khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:38:04 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catot của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của các e quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Giá trị của k bằng a) 15 b)5 c) căn 17 d) căn 34

hf=A+1/2.mv^2 (1)
3hf=A+9.1/2.mv^2 (2)
5hf=A+k^2.1/2.m.v^2 (3)
đặt hf=x, 1/2.m.v^2 =y
ta có: x=A+y ->A=x-y thay vào 2 phương trình dưới  ta có
         3x=A+9y <-> 3x=x-y +9y <->2x=8y ->x=4y
         5x =A+k^2.y <->5x =x-y +k^2y <-> 4x =k^2y -y
vì x=4y nên: 16y =k^2y - y <-> 16=k^2 -1 ->k^2 =17 ->k=căn17


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu đề thi thử khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:38:31 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài này tôi có một vài ý kiến:

Thứ 1: Vi phạm quy định 2, không rõ là bạn đang ra đề cho người khác giải hay đang nhờ giúp?

Thứ 2: Lỗi đánh máy

Thứ 3: Hỏi quá nhiều, đến 10 câu, một lần hỏi tối đa là 4 câu đủ rồi bạn à.

Do đó topic này sẽ bị khóa lại, đề nghị bạn đăng cho đúng quy định và đăng ít câu lại.

Cảm ơn bạn đã tham gia Diễn đàn.