Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 09:30:37 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8626Tiêu đề: mọi người giúp em bài lượng tử này với.
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 09:30:37 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
xét nguyên tử hidro ở trạng thái có bán kính 5,3*10^-11(m).tính cường độ dòng điện do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra?


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em bài lượng tử này với.
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:57:46 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
xét nguyên tử hidro ở trạng thái có bán kính 5,3*10^-11(m).tính cường độ dòng điện do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra?
Ta có lực điện trường giữa hạt nhân và electron :[tex] F=K*\frac{e^2}{r^2} [/tex]
Mà trong trường hợp này lực điện trường cũng là lực hướng tâm :F=ma
[tex] \to m*\frac{v^2}{r}=K*\frac{e^2}{r^2} [/tex]
Với [tex] k=9.10^9, m=9,1.10^{-31},e=1,6.10^{-19} [/tex]
Thế vào ta được [tex] v=2,2.10^6 [/tex] m/s
mà [tex] T=\frac{2{\pi}}{\omega} [/tex]
 Lại có [tex] \omega=\frac{v}{r} \to T=1,5.10^{-16} s [/tex]
 Mà e=q=It [tex] \to I=\frac{e}{t} [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em bài lượng tử này với.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:02:20 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bạn tham khảo bài giải của thầy Dương heng: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6159)