Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: nhoknhonhinho trong 09:01:13 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8624Tiêu đề: Giải phương trình
Gửi bởi: nhoknhonhinho trong 09:01:13 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
 
Log(X-1)(X^2 -1)(7-X)   =0
Cơ số 3