Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kimlongdinh383 trong 08:05:37 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8620Tiêu đề: bài tập về lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 08:05:37 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
câu1
khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 =0,3[tex]\mu[/tex] vào catốt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện và hiệu điên jthees hãm lúc đó  là 2 V . Nếu đặt vào giữa anot va catot của tế bào quang điện trên một hiệu điện thế Uak =-2 V và chiếu vào Catot một bức xạ điện từ khác  có bước sóng [tex]\lambda[/tex]2 =0,15 [tex]\mu[/tex] thì động năng cực đại của electron quang điện ngay trước khi tới anot bằng:
A. 1,325210^-18           B. 6,625.10^-19
C. 9,825.10^-19            D. 3,425.10^-19

câu 2
bắn một hạt proton vào hạt nhân 7Li đứng yên Phản ứng tạo ra 2 hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ  và theo phương hợp với phương tới của proton các góc băng nhau la 60o . Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó , tỉ số tốc độ của photon với tốc độ của hạt nhân X là

A.4                           B. 1/4   C. 2                  D.1/2

cảm ơn nhiềuTiêu đề: Trả lời: bài tập về lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:58:07 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
câu1
khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 =0,3[tex]\mu[/tex] vào catốt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện và hiệu điên jthees hãm lúc đó  là 2 V . Nếu đặt vào giữa anot va catot của tế bào quang điện trên một hiệu điện thế Uak =-2 V và chiếu vào Catot một bức xạ điện từ khác  có bước sóng [tex]\lambda[/tex]2 =0,15 [tex]\mu[/tex] thì động năng cực đại của electron quang điện ngay trước khi tới anot bằng:
A. 1,325210^-18           B. 6,625.10^-19
C. 9,825.10^-19            D. 3,425.10^-19
[tex]\frac{hc}{\lambda_1}=A+|e|.Uh (1)[/tex]
[tex]\frac{hc}{\lambda_2}=A+W_{dK}(2)[/tex]
Áp dụng ĐLĐN:
[tex]W_{da}-W_{dk}=|e|.U_{AK}(3)[/tex]
Từ 1,2,3 ==> [tex]W_{da}=|e|(U_{AK}+Uh)+hc(\frac{1}{\lambda_2}+\frac{1}{\lambda_1})=6,625.10^{-19}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:58:44 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

câu 2
bắn một hạt proton vào hạt nhân 7Li đứng yên Phản ứng tạo ra 2 hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ  và theo phương hợp với phương tới của proton các góc băng nhau la 60o . Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó , tỉ số tốc độ của photon với tốc độ của hạt nhân X là

A.4                           B. 1/4   C. 2                  D.1/2

cảm ơn nhiều


Bài này xem ở đây: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6701)