Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 07:59:23 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8619Tiêu đề: Đề thi thử THPT Thị Xã Quảng Trị cần mọi người giúp
Gửi bởi: truonglongmoto trong 07:59:23 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=240V, tần số 50Hz vào A, B của mạch gồm 3 mạch AM, MN, NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa điện trở R=80[tex]\Omega[/tex]
, MN chứa tụ điện và NB chứa cuộn cảm. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng [tex]\sqrt{3}A[/tex]
; điện áp tức thời hai đầu M, B nhanh pha [tex]30^{o}[/tex]
 so với hai đầu mạch và các điện áp tức thời [tex]u_{AB}[/tex]
; [tex]u_{AN}[/tex]
 vuông pha nhau. Cảm kháng của cuộn cảm là:


Mọi người giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử THPT Thị Xã Quảng Trị cần mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:48:07 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=240V, tần số 50Hz vào A, B của mạch gồm 3 mạch AM, MN, NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa điện trở R=80[tex]\Omega[/tex]
, MN chứa tụ điện và NB chứa cuộn cảm. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng [tex]\sqrt{3}A[/tex]
; điện áp tức thời hai đầu M, B nhanh pha [tex]30^{o}[/tex]
 so với hai đầu mạch và các điện áp tức thời [tex]u_{AB}[/tex]
; [tex]u_{AN}[/tex] vuông pha nhau. Cảm kháng của cuộn cảm là:
Mọi người giúp mình với
Dữ liệu bài này đúng không đây?
[tex]UR=80\sqrt{3}[/tex]
Dùng vecto quay: ĐLHSin
[tex]\frac{AB}{sin(\alpha)}=\frac{AM}{sin(30)} ==> \alpha=60^0[/tex] ==> u vuông góc với uR điều này mâu thuẩn với giả thiết u vuông pha với uRC