Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: phiductam trong 05:51:33 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8612Tiêu đề: Một câu về viết đồng phân hay !!!!!!
Gửi bởi: phiductam trong 05:51:33 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
X có công thức phân tử C4H12O3N2 , khi cho X tác dụng với dd NAOH dư , đun nóng thì phần hơi thu đc một chất hữu cơ no , đơn chức , bậc 1 , mạch hở và phần rắn chỉ chứa chất vô cơ . số ctct phù hợp với X là :
A 4 B 8 C 7 D 10 . Đáp án là 8
Mọi người giúp mình với  :x


Tiêu đề: Trả lời: Một câu về viết đồng phân hay !!!!!!
Gửi bởi: builinh2112 trong 03:52:35 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
hướng dẫn cho bạn nhé
các đồng phân của chất này bao gồm:
muối nitorat của amin
muối hidrocacbonat của amin
muối cacbonat của amin