Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 04:52:05 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8608Tiêu đề: BÀI TẬP THI THỬ CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: SH.No1 trong 04:52:05 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
1) Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím, ánh sáng vàng và ánh sáng đỏ có các giá trị: 1,343, 1,358, 1,328. Chiếu một chùm sáng trắng song song từ nước ra không khí, người ta thấy tia ló màu vàng có phương là là mặt nước. Góc giữa tia ló màu đỏ và tia phản xạ màu tím bằng

[tex]A. 58,84^o.[/tex]
   
[tex]B. 54,64^o.   [/tex]

[tex]C. 46,25^o.[/tex]
   
[tex]D. 50,45^o.[/tex]


Câu 46: Trong ống Cu-lít-giơ, êlectron đập vào anôt có tốc độ cực đại bằng 0,85c. Biết khối lượng nghỉ của êlectron là [tex]0,511MeV/c^2.[/tex] Chùm tia X do ống Cu-lít-giơ này phát ra có bước sóng ngắn nhất bằng

A. 6,7pm.   

B. 2,7pm.   

C. 1,3pm.   

D. 3,4pm.

mọi người giúp e 3 câu này vớiTiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP THI THỬ CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:59:08 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
1) Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím, ánh sáng vàng và ánh sáng đỏ có các giá trị: 1,343, 1,358, 1,328. Chiếu một chùm sáng trắng song song từ nước ra không khí, người ta thấy tia ló màu vàng có phương là là mặt nước. Góc giữa tia ló màu đỏ và tia phản xạ màu tím bằng

[tex]A. 58,84^o.[/tex]
   
[tex]B. 54,64^o.   [/tex]

[tex]C. 46,25^o.[/tex]
   
[tex]D. 50,45^o.[/tex]Bài này đã từng đc giải rồi.
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8084.msg37724#msg37724


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP THI THỬ CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:02:41 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 46: Trong ống Cu-lít-giơ, êlectron đập vào anôt có tốc độ cực đại bằng 0,85c. Biết khối lượng nghỉ của êlectron là [tex]0,511MeV/c^2.[/tex] Chùm tia X do ống Cu-lít-giơ này phát ra có bước sóng ngắn nhất bằng

A. 6,7pm.   

B. 2,7pm.   

C. 1,3pm.   

D. 3,4pm.

mọi người giúp e 3 câu này với

[/size]
link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8443.msg39362#msg39362 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8443.msg39362#msg39362)


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP THI THỬ CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:21:35 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 3:  sơ đồ ngc:
[tex]1 H_2 \leftarrow 2 H \leftarrow 4\alpha \leftarrow 4 Po[/tex]
vậy cứ 4 Po --> 1 H2
sau 1 T,  số mol Po phân rã là 0,1/2 =0,05 mol
=> n H2 = 0,05/4 =0,0125 mol
=> V H2 = 0,0125*22,4=0,28 l