Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kuramaoct trong 04:42:30 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8607Tiêu đề: Nhờ giúp một số bài trong đề thi thử chuyên Thái Bình lần 5
Gửi bởi: kuramaoct trong 04:42:30 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp MBA lt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V . Nếu tăng thêm n vòng ở cuộn sơ thì điện áp hd 2 đầu cuộn thứ cấp là U , Nếu giảm bớt n vòng ở cuộn sơ thì điện áp hd 2 đầu cuộn thứ là 2U .Nếu tăng 2n vòng dây ở cuộn thứ thì điện áp hiệu dụng để hở ở 2 đầu cuộn này có thể là ?
A.50V
B.100V
C.60V
D.120V
Bài 2:Máy phát xoay chiều 1 pha có điện trở không đáng kể , được mắc với mạch ngoài gồm RLC nt .khi tốc độ quay roto là n1 hoặc n2 thì I cùng giá trị .khi tốc độ quay là n0 thì I max. Mối liên hệ giữa n1 , n2,n0 là ?
A.(n0)^2 = n1.n2
B.(n0)^2  = 2(n1)^2*(n2)^2  / { (n1)^2 + (n2)^2 }
C.(n0)^2 = { (n1)^2 + (n2)^2 }/2
D.(n0)^2 =(n1)^2 + (n2)^2


Tiêu đề:
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:59:26 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp MBA lt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V . Nếu tăng thêm n vòng ở cuộn sơ thì điện áp hd 2 đầu cuộn thứ cấp là U , Nếu giảm bớt n vòng ở cuộn sơ thì điện áp hd 2 đầu cuộn thứ là 2U .Nếu tăng 2n vòng dây ở cuộn thứ thì điện áp hiệu dụng để hở ở 2 đầu cuộn này có thể là ?
A.50V
B.100V
C.60V
D.120V
Dạng này giải cũng nhiều rồi
[tex]U_{2}=U_{1}.N_{2}/N_{1}[/tex]
[tex]U_{2}=U_{1}.N_{2}/N_{1} (#); U=U_{1}.N_{2}/N_{1}+n (1) ; 2U=U_{1}.N_{2}/N_{1}-n (2); U'=U_{1}.(N_{2}+2n)/N_{1} (3)[/tex]
Giải hệ 1, 2 suy ra N1 = 3n; Từ # suy ra N2 = 300n
Thế vào (3), lập tỉ lệ U'/U2 suy ra U' hơn 100V 1 chút


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp một số bài trong đề thi thử chuyên Thái Bình l
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:42:30 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Bài 2:Máy phát xoay chiều 1 pha có điện trở không đáng kể , được mắc với mạch ngoài gồm RLC nt .khi tốc độ quay roto là n1 hoặc n2 thì I cùng giá trị .khi tốc độ quay là n0 thì I max. Mối liên hệ giữa n1 , n2,n0 là ?
A.(n0)^2 = n1.n2
B.(n0)^2  = 2(n1)^2*(n2)^2  / { (n1)^2 + (n2)^2 }
C.(n0)^2 = { (n1)^2 + (n2)^2 }/2
D.(n0)^2 =(n1)^2 + (n2)^2

khi  tốc độ góc là [tex]\omega _1[/tex]và  [tex]\omega _2[/tex] thì I có cùng giá trị => [tex]\omega _1\omega _2=\frac{1}{LC}[/tex]
khi  tốc độ góc là [tex]\omega _0[/tex] thì I max => [tex]\omega _0=\frac{1}{LC}[/tex]
=> [tex]\omega _0=\omega _1\omega _2[/tex]
hay n02=n1n2Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp một số bài trong đề thi thử chuyên Thái Bình l
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:22:52 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Bài 2:Máy phát xoay chiều 1 pha có điện trở không đáng kể , được mắc với mạch ngoài gồm RLC nt .khi tốc độ quay roto là n1 hoặc n2 thì I cùng giá trị .khi tốc độ quay là n0 thì I max. Mối liên hệ giữa n1 , n2,n0 là ?
A.(n0)^2 = n1.n2
B.(n0)^2  = 2(n1)^2*(n2)^2  / { (n1)^2 + (n2)^2 }
C.(n0)^2 = { (n1)^2 + (n2)^2 }/2
D.(n0)^2 =(n1)^2 + (n2)^2

khi  tốc độ góc là [tex]\omega _1[/tex]và  [tex]\omega _2[/tex] thì I có cùng giá trị => [tex]\omega _1\omega _2=\frac{1}{LC}[/tex]
khi  tốc độ góc là [tex]\omega _0[/tex] thì I max => [tex]\omega _0=\frac{1}{LC}[/tex]
=> [tex]\omega _0=\omega _1\omega _2[/tex]
hay n02=n1n2Yumi giải nhầm rồi !

Phương pháp giải xem tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6775.msg31495#msg31495)


Tiêu đề:
Gửi bởi: kuramaoct trong 12:07:07 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Cái bài 1 từ chỗ nào mà suy ra được N2 = 300n vậy ?


Tiêu đề:
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:54:52 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp MBA lt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V . Nếu tăng thêm n vòng ở cuộn sơ thì điện áp hd 2 đầu cuộn thứ cấp là U , Nếu giảm bớt n vòng ở cuộn sơ thì điện áp hd 2 đầu cuộn thứ là 2U .Nếu tăng 2n vòng dây ở cuộn thứ thì điện áp hiệu dụng để hở ở 2 đầu cuộn này có thể là ?
A.50V
B.100V
C.60V
D.120V
Gõ công thức đường hoàn rồi khi đưa lên lại ko chú ý, chán!
[tex]U_{2}=N_{2}.U_{1}/N_{1}=100(1)[/tex]
[tex]U =N_{2}.U_{1}/(N_{1}+n)[/tex] (2)
[tex]2U =N_{2}.U_{1}/(N_{1}-n)[/tex] (3)
[tex]U_{2}^{'}=U_{1}.(N_{2}+2n)/N_{1}[/tex] (4).
Giải hệ 2,3 suy ra N1, 1, 3Tiêu đề: Nhờ giúp một số bài trong đề thi thử chuyên Thái Bình lần 5
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:25:21 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Cái bài 1 từ chỗ nào mà suy ra được N2 = 300n vậy ?

kuramaoct nên sử dụng nút cảm ơn các thành viên đã giúp đỡ mình trước rồi mới hỏi tiếp !


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một số bài trong đề thi thử chuyên Thái Bình lần 5
Gửi bởi: qquynh trong 12:25:12 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
BÀI 1 đáp án là 60 mà. ai có thể giải cụ thể giúp minh không?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một số bài trong đề thi thử chuyên Thái Bình lần 5
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:42:15 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp MBA lt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V . Nếu tăng thêm n vòng ở cuộn sơ thì điện áp hd 2 đầu cuộn thứ cấp là U , Nếu giảm bớt n vòng ở cuộn sơ thì điện áp hd 2 đầu cuộn thứ là 2U .Nếu tăng 2n vòng dây ở cuộn thứ thì điện áp hiệu dụng để hở ở 2 đầu cuộn này có thể là ?
A.50V
B.100V
C.60V
D.120V
Nhận xét 3 TH đầu U1,N2 không đổi
[tex]Th1: U_1.N_2=100.N_1 (1)[/tex]
[tex]Th2: U_1.N_2=U.(N_1+n)(2)[/tex]
[tex]Th3: U_1.N_2=2U(N_1-n)(3)[/tex]
Từ (2)(3) [tex]==> N_1=3n[/tex]
[tex]Th3: U_1.(N_2+2n)=x.3n[/tex]
[tex]==> U_1.N_2+U_1.2n=x.3n[/tex]
[tex]==> 300+2U_1=3x[/tex]
[tex]==> x=100+2U_1/3[/tex]
Nhìn 4 đáp án x=120V là hợp lý


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một số bài trong đề thi thử chuyên Thái Bình lần 5
Gửi bởi: mizu_pro trong 04:06:05 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp MBA lt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V . Nếu tăng thêm n vòng ở cuộn sơ thì điện áp hd 2 đầu cuộn thứ cấp là U , Nếu giảm bớt n vòng ở cuộn sơ thì điện áp hd 2 đầu cuộn thứ là 2U .Nếu tăng 2n vòng dây ở cuộn thứ thì điện áp hiệu dụng để hở ở 2 đầu cuộn này có thể là ?
A.50V
B.100V
C.60V
D.120V


Mình thấy bài này không cần phải để ý giả thiết đầu tiên: cuộn dây sơ cấp tăng giảm n vòng.
Ta thấy U2=U1n2/n1=100 V
n2 tăng 2n vòng thì U2 >100 ==> D


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một số bài trong đề thi thử chuyên Thái Bình lần 5
Gửi bởi: hungnq trong 10:30:15 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
CHo em hỏi 1 bài nữa ạ:
Bài 3: Trên bề mặt chất lỏng tại 2 điểm [tex]S_1,S_2[/tex] có 2 nguồn dao động với phương trình [tex]u_1=u_2=4cos(40\pi t)mm[/tex], tốc độ truyền sóng [tex]120cm/s[/tex].Gọi I là trung điểm [tex]S_1S_2[/tex].Lấy 2 điểm A,B lần lượt cách I các khoảng 0,5cm và 2cm và tại thời điểm t vận tốc của điểm A là [tex]12\sqrt{3}[/tex] cm/s thì vận tốc dao động tại B là:
[tex]A.6\sqrt{3} cm/s[/tex]
[tex]B.-12 cm/s[/tex]
[tex]C.-12\sqrt{3} cm/s[/tex]
[tex]D. 4\sqrt{3} cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một số bài trong đề thi thử chuyên Thái Bình lần 5
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:56:24 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
CHo em hỏi 1 bài nữa ạ:
Bài 3: Trên bề mặt chất lỏng tại 2 điểm [tex]S_1,S_2[/tex] có 2 nguồn dao động với phương trình [tex]u_1=u_2=4cos(40\pi t)mm[/tex], tốc độ truyền sóng [tex]120cm/s[/tex].Gọi I là trung điểm [tex]S_1S_2[/tex].Lấy 2 điểm A,B lần lượt cách I các khoảng 0,5cm và 2cm và tại thời điểm t vận tốc của điểm A là [tex]12\sqrt{3}[/tex] cm/s thì vận tốc dao động tại B là:
[tex]A.6\sqrt{3} cm/s[/tex]
[tex]B.-12 cm/s[/tex]
[tex]C.-12\sqrt{3} cm/s[/tex]
[tex]D. 4\sqrt{3} cm/s[/tex]
bạn xem đây nhé
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6822.msg31716#msg31716


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một số bài trong đề thi thử chuyên Thái Bình lần 5
Gửi bởi: kuramaoct trong 04:10:26 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Rất cảm ơn mọi người đã giúp nhưng bài 1 đáp án của nó là 60V  @@ , đáp án sai chăng ?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một số bài trong đề thi thử chuyên Thái Bình lần 5
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 05:38:24 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Rất cảm ơn mọi người đã giúp nhưng bài 1 đáp án của nó là 60V  @@ , đáp án sai chăng ?

- Ban đầu: [tex]\frac{U_1}{100}=\frac{N_1}{N_2}[/tex] (1)

- Tăng cuộn sơ cấp n vòng: [tex]\frac{U_1}{U}=\frac{N_1+n}{N_2}[/tex]  (2)

- Giảm cuộn sơ cấp n vòng: [tex]\frac{U_1}{2U}=\frac{N_1-n}{N_2}[/tex]  (3)

- Lấy (2) chia (3): [tex]\frac{N_1+n}{N_1-n}=2\Rightarrow n=N_1/3[/tex]

- Tăng cuộn sơ cấp 2n vòng: [tex]\frac{U_1}{U_2}=\frac{N_1+2n}{N_2} = \frac{N_1+\frac{2}{3}N_1}{N_2} = \frac{5}{3}\frac{N_1}{N_2}[/tex]

Thay (1) vào ta có: [tex]\frac{U_1}{U_2}=\frac{5}{3}\frac{N_1}{N_2}=\frac{5}{3}\frac{U_1}{100}[/tex]

==> U2 = 60V!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một số bài trong đề thi thử chuyên Thái Bình lần 5
Gửi bởi: mizu_pro trong 07:03:09 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Rất cảm ơn mọi người đã giúp nhưng bài 1 đáp án của nó là 60V  @@ , đáp án sai chăng ?

hình như đề sai bạn ạ.mình thấy bài này trong sách ghi tăng cuộn sơ cấp mà.