Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 02:53:16 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8606Tiêu đề: Câu Sóng ánh sáng cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 02:53:16 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song vào đỉnh của một lăng kính có góc chiết quang nhỏ A=8 độ theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang .Một màn ảnh đặt cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang một khoảng bằng 4m .Biết rằng chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là nt=1,68 và đối với ánh sáng đỏ là nđ=1,61 .Bề rộng của vùng quang phổ thu được trên màn là :
A.2,24cm B.1,24cm C.0,391cm D.3,91cm


Tiêu đề: Trả lời: Câu Sóng ánh sáng cần giải đáp.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:28:38 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song vào đỉnh của một lăng kính có góc chiết quang nhỏ A=8 độ theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang .Một màn ảnh đặt cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang một khoảng bằng 4m .Biết rằng chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là nt=1,68 và đối với ánh sáng đỏ là nđ=1,61 .Bề rộng của vùng quang phổ thu được trên màn là :
A.2,24cm B.1,24cm C.0,391cm D.3,91cm

gọi O là điềm mà phương tia tới cắt màn ảnh, A là điểm tia ló đỏ cắt màn ảnh, B là điểm cắt của tia tím

bề rộng vùng quang phổ là AB = OB - OA = [tex]4tanD_t-4tanD_d[/tex]

với [tex]D_t=A(n_t-1)=5,44^0[/tex]

[tex]D_d=A(n_d-1)=4,88^0[/tex]

=> AB = 3,94cm