Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 11:24:35 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8602Tiêu đề: 1 bài dao động tổng hợp cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 11:24:35 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox có pt:
x1=A1.cos10t
x2=A2.cos(10t+[tex]\varphi 2[/tex])
PT dao động tổng hợp: x=A1[tex]\sqrt{3}[/tex].cos(10t+[tex]\varphi[/tex])
Biết: [tex]\varphi2-\varphi =\frac{\Pi }{6}[/tex]. Tính [tex]\frac{\varphi }{\varphi 2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động tổng hợp cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:45:47 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox có pt:
x1=A1.cos10t
x2=A2.cos(10t+phi2)
PT dao động tổng hợp: x=A1[tex]\sqrt{3}[/tex].cos(10t+phi)
Biết: phi2-phi=pi/6
Tính tỉ số: phi/phi2

Dùng vecto quay: Định lý hàm sin
[tex]\frac{A_1}{sin(\varphi_2-\varphi)}=\frac{A_1.\sqrt{3}}{sin(\alpha)}[/tex]
[tex]==> sin(\alpha)=\sqrt{3}/2 ==> \alpha=60[/tex]
==> x vuông pha với x1 [tex]==> \varphi_2=120 , \varphi=90[/tex]
[tex]==> \frac{\varphi}{\varphi_2}=3/4[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động tổng hợp cần giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:51:43 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox có pt:
x1=A1.cos10t
x2=A2.cos(10t+phi2)
PT dao động tổng hợp: x=A1[tex]\sqrt{3}[/tex].cos(10t+phi)
Biết: phi2-phi=pi/6
Tính tỉ số: phi/phi2


vẽ giản đồ ra không cần biết góc lệch bao nhiêu nhưng x là do tổng hợp x1va x2 dễ dàng thấy được góc giữa x1 và x là p1/6
[tex]A^{2}2=A^{2}1+A^{2}1.3-2.A1.A1.\sqrt{3}.cos30[/tex] từ đó tìm được A2 so với A1 rồi tìm được phi2 rồi tìm phi 1 nhưng không hiểu sao tính thấy A2=0 không biết em giải có sai chỗ nào không mọi người xem hộ không biết em giải sai chỗ nào ạ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 1 bài dao động tổng hợp cần giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:53:52 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox có pt:
x1=A1.cos10t
x2=A2.cos(10t+phi2)
PT dao động tổng hợp: x=A1[tex]\sqrt{3}[/tex].cos(10t+phi)
Biết: phi2-phi=pi/6
Tính tỉ số: phi/phi2

Dùng vecto quay: Định lý hàm sin
[tex]==> sin(\alpha)=\sqrt{3}/2 ==> \alpha=60[/tex]
==> x vuông pha với x1 [tex]==> \varphi_2=120 , \varphi=90[/tex]

[tex]==> \frac{\varphi}{\varphi_2}=3/4[/tex]

thầy giải thích rõ hơn chút được không ạ


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động tổng hợp cần giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:58:30 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox có pt:
x1=A1.cos10t
x2=A2.cos(10t+phi2)
PT dao động tổng hợp: x=A1[tex]\sqrt{3}[/tex].cos(10t+phi)
Biết: phi2-phi=pi/6
Tính tỉ số: phi/phi2


vẽ giản đồ ra không cần biết góc lệch bao nhiêu nhưng x là do tổng hợp x1va x2 dễ dàng thấy được góc giữa x1 và x là p1/6
[tex]A^{2}2=A^{2}1+A^{2}1.3-2.A1.A1.\sqrt{3}.cos30[/tex] từ đó tìm được A2 so với A1 rồi tìm được phi2 rồi tìm phi 1 nhưng không hiểu sao tính thấy A2=0 không biết em giải có sai chỗ nào không mọi người xem hộ không biết em giải sai chỗ nào ạ


em biết nhầm chỗ nào rồi ạ là do em nhìn nhầm giản đồ


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động tổng hợp cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:58:56 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox có pt:
x1=A1.cos10t
x2=A2.cos(10t+phi2)
PT dao động tổng hợp: x=A1[tex]\sqrt{3}[/tex].cos(10t+phi)
Biết: phi2-phi=pi/6
Tính tỉ số: phi/phi2


vẽ giản đồ ra không cần biết góc lệch bao nhiêu nhưng x là do tổng hợp x1va x2 dễ dàng thấy được góc giữa x1 và x là p1/6
[tex]A^{2}2=A^{2}1+A^{2}1.3-2.A1.A1.\sqrt{3}.cos30[/tex] từ đó tìm được A2 so với A1 rồi tìm được phi2 rồi tìm phi 1 nhưng không hiểu sao tính thấy A2=0 không biết em giải có sai chỗ nào không mọi người xem hộ không biết em giải sai chỗ nào ạ

em sai ỡ chỗ x1 và x hợp nhau \pi/6 là không có cơ sở


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động tổng hợp cần giúp
Gửi bởi: kraken2203 trong 04:03:51 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài này mình thấy vẽ giản đồ ra, rồi dễ dàng nhận thấy x1 vuông góc với x tổng hợp, do tan(pi/6)=A1/A1căn3, nên suy ra ngay fa của x là pi/2 => fa x2 là 2pi/3, lập tỉ số được 3/4 :D


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động tổng hợp cần giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:01:00 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox có pt:
x1=A1.cos10t
x2=A2.cos(10t+[tex]\varphi 2[/tex])
PT dao động tổng hợp: x=A1[tex]\sqrt{3}[/tex].cos(10t+[tex]\varphi[/tex])
Biết: [tex]\varphi2-\varphi =\frac{\Pi }{6}[/tex]. Tính [tex]\frac{\varphi }{\varphi 2}[/tex]

Bài này có hai kết quả vì sina=sinb thì a=b hoặc a=pi-b
nên sẽ có 2 đáp án là 1/2 hoặc 3/4