Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhba trong 10:04:44 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8599Tiêu đề: dao động + sóng
Gửi bởi: anhba trong 10:04:44 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
1) hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.có phương trình x1 = A1cos(omegat - pi/6). x2 = A2cos(omegat - pi) dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(omegat+ phi) hỏi để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị là?
A 9can3  B 18can3  C 7 D 15can3  ( đơn vị cm)
p/s. mình không hiểu tại sao x1 và x2 là hai dao dộng độc lâp mà A2 lại bị ảnh bởi A1. mọi người giải thích giùm với.
2)giao thoa iang. a = 1mm D = 2m. giao thoa as trắng có buoc sóng trong đoạn 0,4micromet đến 0,75micromet. bước sóng lớn nhất của các bức xạ cho vân tối tại điểm N cách vân trung tâm 12mm là
A 0,705 B 0,635 C 0,735 D 0,685 ( đơn vị micromet)


Tiêu đề: Trả lời: dao động + sóng
Gửi bởi: kydhhd trong 10:20:05 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
1) hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.có phương trình x1 = A1cos(omegat - pi/6). x2 = A2cos(omegat - pi) dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(omegat+ phi) hỏi để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị là?
A 9can3  B 18can3  C 7 D 15can3  ( đơn vị cm)
p/s. mình không hiểu tại sao x1 và x2 là hai dao dộng độc lâp mà A2 lại bị ảnh bởi A1. mọi người giải thích giùm với.

câu này có rât nhiều người hỏi trên diễn đàn rồi nhưng tim lại không thấy đâu cả
ở đây mình giải nhung không biết vẽ hình post lên. bạn chịu khó vẽ giãn đồ véc tơ ra nhé
X1 nhanh pha hơn X2 1 góc 5pi/6
từ giãn đồ véc tơ để cho A2 cực đại thì A vuông góc với A1 nên góc gữa A1 và A2 băng pi/6
[tex]tan\Pi /6=\frac{A}{A1}=\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow A1=A\sqrt{3}=9\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: dao động + sóng
Gửi bởi: kydhhd trong 10:32:32 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

2)giao thoa iang. a = 1mm D = 2m. giao thoa as trắng có buoc sóng trong đoạn 0,4micromet đến 0,75micromet. bước sóng lớn nhất của các bức xạ cho vân tối tại điểm N cách vân trung tâm 12mm là
A 0,705 B 0,635 C 0,735 D 0,685 ( đơn vị micromet)
[tex]i=\lambda \frac{D}{a}[/tex]
vị trí vân tối là: [tex]x=(k+0,5)i=(k+0,5)\lambda\frac{D}{a} =12.10^{-3}\Rightarrow \lambda =\frac{6.10^{-6}}{(k+0,5)}\Rightarrow 0,4\leq \frac{6}{k+0,5}\leq 0,75[/tex]
giải ra được K=8,9,10,11,12,13,14
để bươc sóng lớn nhất có vân tối tại N thì K phải nhỏ nhât K=8 thay vào tính bước sóng là 0,705


Tiêu đề: Trả lời: dao động + sóng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:40:31 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
1) hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.có phương trình x1 = A1cos(omegat - pi/6). x2 = A2cos(omegat - pi) dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(omegat+ phi) hỏi để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị là?
A 9can3  B 18can3  C 7 D 15can3  ( đơn vị cm)
p/s. mình không hiểu tại sao x1 và x2 là hai dao dộng độc lâp mà A2 lại bị ảnh bởi A1. mọi người giải thích giùm với.

đây nè bạn: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7427.0


Tiêu đề: Trả lời: dao động + sóng
Gửi bởi: anhba trong 11:27:34 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
cảm ơn mọi người rất nhiều


Tiêu đề: Trả lời: dao động + sóng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:33:01 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
cảm ơn mọi người rất nhiều

bạn nghiên cứu cái này xem sao ^-^ : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6652.0


Tiêu đề: Trả lời: dao động + sóng
Gửi bởi: anhba trong 12:17:24 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
cảm ơn mọi người rất nhiều

bạn nghiên cứu cái này xem sao ^-^ : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6652.0
:D qua nay đang vất vả với mấy bài này quá.dc mọi người giúp mà minh thấy chỉ click 1 cái thay lời cảm ơn thì nó cũng thế nào ấy..hi