Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hungnq trong 09:55:51 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8598Tiêu đề: Giúp em một số câu trong đề thi thử với
Gửi bởi: hungnq trong 09:55:51 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Dùng proton bắn phá hạt nhân Li theo phương trình: [tex]p+^7_3Li\rightarrow 2\alpha[/tex]. Biết phản ứng tỏa năng lượng, 2 hạt [tex]\alpha[/tex] sinh ra cùng động năng, lấy khối lượng tính theo u của các hạt bằng số khối. Tính góc [tex]\varphi[/tex] giữa hướng chuyển động của 2 hạt [tex]\alpha[/tex].
[tex](DS:160^0)[/tex]
Câu 2:Một con lắc lò xo gồm lò xo [tex]k=2N/m[/tex], vật [tex]m=80g[/tex] dao động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát bằng [tex]0,1[/tex]. Kéo vật lệch VTCB một đoạn [tex]10cm[/tex] rồi thả nhẹ, cho [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tính tốc độ lớn nhất vật đạt được.
[tex](DS: 0,3m/s)[/tex]
Câu 3: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp [tex]O_1,O_2[/tex] cách nhau [tex]l=24cm[/tex] cùng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: [tex]u_1=u_2=Acos(\omega t) ([t]=s,[A]=mm)[/tex] Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của [tex]O_1O_2[/tex] đến các điểm nằm trên trung trực [tex]O_1O_2[/tex] dao động cùng pha với O là 9cm. Số điểm dao động với biên độ bằng 0 trên [tex]O_1O_2[/tex] là:
A.18                      B.16
C.20                      D.14


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử với
Gửi bởi: mizu_pro trong 10:47:48 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Dùng proton bắn phá hạt nhân Li theo phương trình: [tex]p+^7_3Li\rightarrow 2\alpha[/tex]. Biết phản ứng tỏa năng lượng, 2 hạt [tex]\alpha[/tex] sinh ra cùng động năng, lấy khối lượng tính theo u của các hạt bằng số khối. Tính góc [tex]\varphi[/tex] giữa hướng chuyển động của 2 hạt [tex]\alpha[/tex].
[tex](DS:160^0)[/tex]

Gọi vận tốc của p là vo, của [tex]\alpha[/tex] là v
Bảo toàn năng lượng:
  Phản ứng tỏa năng lượng ==> Wp<2W[tex]\alpha[/tex] ==>1/2.mp.(vo)^2 < 2.1/2.m[tex]\alpha[/tex].v^2
                                         ==>(vo)^2< 8v^2 (1)
Bảo toàn động lượng:
  2 hạt [tex]\alpha[/tex] có cùng năng lượng=>cùng v=>cùng động lượng ==> hình bình hành biểu diễn vecto đông lượng là hình thoi.
 ==>m[tex]\alpha[/tex]v.cos[tex]\varphi /2[/tex] = 1/2.mp.vo ==> 8.cos[tex]\varphi /2[/tex]=vo
 ==>64.cos[tex]\varphi /2[/tex]^2=vo^2 (2)
từ (1) và (2) ==> cos[tex]\varphi /2 [/tex]<1/(2can2) ==> [tex]\varphi [/tex]>138.6


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:49:23 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Dùng proton bắn phá hạt nhân Li theo phương trình: [tex]p+^7_3Li\rightarrow 2\alpha[/tex]. Biết phản ứng tỏa năng lượng, 2 hạt [tex]\alpha[/tex] sinh ra cùng động năng, lấy khối lượng tính theo u của các hạt bằng số khối. Tính góc [tex]\varphi[/tex] giữa hướng chuyển động của 2 hạt [tex]\alpha[/tex].
[tex](DS:160^0)[/tex]
Bài toán này không ra giá trị cụ thể được mà chỉ ra khoảng nghiệm thôi, dựa trên ĐA ta đánh 160. em đưa 1 cái đáp án thì ra 160 là khó lắm.
xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8176.msg38222#msg38222 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8176.msg38222#msg38222)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử với
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:54:12 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 2:Một con lắc lò xo gồm lò xo [tex]k=2N/m[/tex], vật [tex]m=80g[/tex] dao động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát bằng [tex]0,1[/tex]. Kéo vật lệch VTCB một đoạn [tex]10cm[/tex] rồi thả nhẹ, cho [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tính tốc độ lớn nhất vật đạt được.
[tex](DS: 0,3m/s)[/tex]

khi vật cách VTCB O đoạn x0 thì có tốc độ lớn nhất, với [tex]x_0=\frac{\mu mg}{k}=4cm[/tex]

độ biến thiên cơ năng bằng công của lực ma sát:

[tex]\frac{1}{2}kx_0^2+\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}kA^2=-\mu mg(A-x_0)[/tex]

[tex]\Rightarrow v=0,3m/s[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:01:37 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 3: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp [tex]O_1,O_2[/tex] cách nhau [tex]l=24cm[/tex] cùng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: [tex]u_1=u_2=Acos(\omega t) ([t]=s,[A]=mm)[/tex] Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của [tex]O_1O_2[/tex] đến các điểm nằm trên trung trực [tex]O_1O_2[/tex] dao động cùng pha với O là 9cm. Số điểm dao động với biên độ bằng 0 trên [tex]O_1O_2[/tex] là:
A.18                      B.16
C.20                      D.14
Độ lệch pha giữa 2 điểm O và 1 điểm trên trung trực của O1O2
[tex]\Delta \varphi=2\pi.(d-O1O2/2)/\lambda[/tex]
Gọi M là vị trí gần nhất trên TT O1O2 đồng pha O
[tex]==> d-O1O2/2=k\lambda[/tex] gần nhất [tex]k=1 ==> d-12=\lambda (d=O1M)[/tex]
Mặt khác [tex]d^2=12^2+9^2 ==> d=15 ==> \lambda=3[/tex]
==> số cực tiểu trên O1O2 :[tex]O1O2/\lambda=8 ==> CT : 16[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử với
Gửi bởi: hungnq trong 11:02:56 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Bài toán này không ra giá trị cụ thể được mà chỉ ra khoảng nghiệm thôi, dựa trên ĐA ta đánh 160. em đưa 1 cái đáp án thì ra 160 là khó lắm.
xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8176.msg38222#msg38222 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8176.msg38222#msg38222)
Vâng, đề có 4 đáp án, nhưng tại em chưa biết cách làm nên ko biết là nó ra thế ạ. Như vậy đối với bài dạng này ta luôn khoanh đáp án lớn nhất đúng ko ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử với
Gửi bởi: mizu_pro trong 11:03:27 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Câu 2:Một con lắc lò xo gồm lò xo [tex]k=2N/m[/tex], vật [tex]m=80g[/tex] dao động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát bằng [tex]0,1[/tex]. Kéo vật lệch VTCB một đoạn [tex]10cm[/tex] rồi thả nhẹ, cho [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tính tốc độ lớn nhất vật đạt được.
[tex](DS: 0,3m/s)[/tex]

con lắc đạt vmax khi ở vị trí cân bằng. Lúc đó vật đi được 1/4 chu kì
dao động tắt dần nên ta phải tính năng lượng khi vật ở vị trí cân bằng ==> v

1/4 chu kì biên độ giảm: [tex]\Delta A[/tex] = mg(hệ số ma sát)/k = 4 cm
==> tại biên: 1/2 mv^2 = 1/2 k(A-[tex]\Delta A[/tex] )^2 ==> v=0.3


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:05:52 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 2:Một con lắc lò xo gồm lò xo [tex]k=2N/m[/tex], vật [tex]m=80g[/tex] dao động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát bằng [tex]0,1[/tex]. Kéo vật lệch VTCB một đoạn [tex]10cm[/tex] rồi thả nhẹ, cho [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tính tốc độ lớn nhất vật đạt được.
[tex](DS: 0,3m/s)[/tex]

khi vật cách VTCB O đoạn x0 thì có tốc độ lớn nhất, với [tex]x_0=\frac{\mu mg}{k}=4cm[/tex]
Dùng công thức vmax như DĐĐH: [tex]V_{max}=A'\omega=(A-|x_0|).\omega=30cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử với
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:30:46 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 2:Một con lắc lò xo gồm lò xo [tex]k=2N/m[/tex], vật [tex]m=80g[/tex] dao động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát bằng [tex]0,1[/tex]. Kéo vật lệch VTCB một đoạn [tex]10cm[/tex] rồi thả nhẹ, cho [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tính tốc độ lớn nhất vật đạt được.
[tex](DS: 0,3m/s)[/tex]

khi vật cách VTCB O đoạn x0 thì có tốc độ lớn nhất, với [tex]x_0=\frac{\mu mg}{k}=4cm[/tex]
Dùng công thức vmax như DĐĐH: [tex]V_{max}=A'\omega=(A-|x_0|).\omega=30cm/s[/tex]

mình không hiểu sao đối với bài này dùng công thức trong dao động điều hòa [tex]v_m_a_x=\omega A[/tex]
 vẫn cho ra đáp án.vì có ma sát nên đây không phải là dao động điều hòa.trong đề ĐH 2010 cũng có 1 câu như vậy. ::)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:48:49 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 2:Một con lắc lò xo gồm lò xo [tex]k=2N/m[/tex], vật [tex]m=80g[/tex] dao động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát bằng [tex]0,1[/tex]. Kéo vật lệch VTCB một đoạn [tex]10cm[/tex] rồi thả nhẹ, cho [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tính tốc độ lớn nhất vật đạt được.
[tex](DS: 0,3m/s)[/tex]

khi vật cách VTCB O đoạn x0 thì có tốc độ lớn nhất, với [tex]x_0=\frac{\mu mg}{k}=4cm[/tex]
Dùng công thức vmax như DĐĐH: [tex]V_{max}=A'\omega=(A-|x_0|).\omega=30cm/s[/tex]

mình không hiểu sao đối với bài này dùng công thức trong dao động điều hòa [tex]v_m_a_x=\omega A[/tex]
 vẫn cho ra đáp án.vì có ma sát nên đây không phải là dao động điều hòa.trong đề ĐH 2010 cũng có 1 câu như vậy. ::)
Cứ mỗi 1/2 chu kỳ chuyển động của vật có tính chất giống dao động điều hòa, nên việc áp dụng các công thức của dao động điều hòa đều thỏa mãn, thậm chí ta có thể thiết lập được PT dao động điều hòa cho từng 1/2 chu kỳ