Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuong93dh trong 07:53:12 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8596Tiêu đề: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: cuong93dh trong 07:53:12 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
câu 1 đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở,cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điên áp có dạng [tex]U=400\sqrt{2} cos(100\pi t)[/tex] v. Mắc các vôn kế lần lượt vào các dụng cụ trên theo thứ tự v1,v2,v3 .Biết v1,v3 chỉ 200 v và dong điện tức thời qua mạch cùng pha so với điện áp 2 đầu đoạn mạch trên.biểu thức u2 là?
A [tex]U=200\sqrt{2}COS(100\pi t +\pi/2)[/tex]
B [tex]U=400COS(100\pi t-\pi /4)[/tex]
C[tex]U=400COS(100\pi t+\pi /4)[/tex]
D[tex]U=400COS(100\pi t)[/tex]

câu 2 cho mạch điện A(Lr)N(R)M(C)B [tex]\sqrt{3}/\pi[/tex] h. R=100 ôm,tụ điện có điên dung thay đổi được,điên áp giữa 2 đầu mạch là [tex]U(AB)=200COS(100\pi t)[/tex] (v) .để  điện áp U(AM) và U(NB) lệch pha nhau 1 góc pi/2,thì điện dung c có giá trị là?
A[tex]\sqrt{3}\pi 10^{-4} F[/tex]
B[tex]\pi /\sqrt{3} *10^{-4} F[/tex]
C[tex]\sqrt{3}/\pi *10^{-4} F[/tex]

 mong thầy cô và các bạn giúp đỡ 


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: mizu_pro trong 08:09:52 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
câu 1 đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở,cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điên áp có dạng [tex]U=400\sqrt{2} cos(100\pi t)[/tex] v. Mắc các vôn kế lần lượt vào các dụng cụ trên theo thứ tự v1,v2,v3 .Biết v1,v3 chỉ 200 v và dong điện tức thời qua mạch cùng pha so với điện áp 2 đầu đoạn mạch trên.biểu thức u2 là?
A [tex]U=200\sqrt{2}COS(100\pi t +\pi/2)[/tex]
B [tex]U=400COS(100\pi t-\pi /4)[/tex]
C[tex]U=400COS(100\pi t+\pi /4)[/tex]
D[tex]U=400COS(100\pi t)[/tex]

 

u, i cùng pha ==> cộng hưởng ==> UR=400 V
Mặt khac UR = V1=200 V ==> vô lí.
Bạn thử xem lại đề xem???


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: cuong93dh trong 09:00:23 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
mình kiểm tra rùi đề đúng như vậy nên ko biết làm thế nào mà có cả hình nữa nè


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: cuong93dh trong 09:05:11 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
hay bạn giúp mình câu này vậy mấy câu này mình ko biết làm


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:10:08 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài này làm bình thưởng như tổng hợp 2 dao động điều hòa em ạ! uAB = uAM + uMB


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:15:16 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài này làm bình thưởng như tổng hợp 2 dao động điều hòa em ạ! uAB = uAM + uMB
[tex]u_{AB}=2.120\sqrt{2}cos\frac{\pi }{6}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)=120\sqrt{6}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: cuong93dh trong 09:57:05 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
cảm ơn thầy nhưng thầy có thể giúp em giải 2 bài trên dk ko ạ?


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: mizu_pro trong 10:18:20 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012


câu 2 cho mạch điện A(Lr)N(R)M(C)B [tex]\sqrt{3}/\pi[/tex] h. R=100 ôm,tụ điện có điên dung thay đổi được,điên áp giữa 2 đầu mạch là [tex]U(AB)=200COS(100\pi t)[/tex] (v) .để  điện áp U(AM) và U(NB) lệch pha nhau 1 góc pi/2,thì điện dung c có giá trị là?
A[tex]\sqrt{3}\pi 10^{-4} F[/tex]
B[tex]\pi /\sqrt{3} *10^{-4} F[/tex]
C[tex]\sqrt{3}/\pi *10^{-4} F[/tex]

 mong thầy cô và các bạn giúp đỡ 


 U(AM) và U(NB) lệch pha nhau 1 góc pi/2 , xét tam giác vuông đồng dạng
==> (r + R)/ZL = ZC/R ==> ZC=???
Nhưng ko cho r???? thi sao tính được???

Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: cuong93dh trong 10:29:42 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
mình ko biết nhưng mà đề cho vậy mà ko biết làm sao nữa


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: mizu_pro trong 11:06:54 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
 nếu r=0 thì đáp án là A. :D


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: cuong93dh trong 04:14:55 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
nhưng đáp án cho là c mình cũng ko hiểu nữa có phải đề sai ko vậy?


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:33:07 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
nhưng đáp án cho là c mình cũng ko hiểu nữa có phải đề sai ko vậy?

vẽ giảng đồ vecto => thiếu dữ kiện để có thể kết luận đc.
Vậy đề bài sai


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: cuong93dh trong 04:57:29 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
thank mọi người nhiều


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: phantom_hung trong 04:57:49 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
nhưng đáp án cho là c mình cũng ko hiểu nữa có phải đề sai ko vậy?
nếu r=0 là đáp án C đó bạn theo cách giải của mizu_pro : [tex]Z_{L}*Z_{C}=R^{2}+R*r[/tex]
nếu r=0---->[tex]Z_{c}=\frac{100}{\sqrt{3}}---->[/tex] đáp án C
nếu r [tex]\neq[/tex]0 thì mình không biết!!! :DTiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: cuong93dh trong 05:28:00 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
uh thank bạn


Tiêu đề: Trả lời: bài dòng điện xoay chiều cần thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: mizu_pro trong 06:37:33 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Đúng là C rồi.mình tính nhầm :D