Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Daniel Phung trong 07:12:53 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8595Tiêu đề: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: Daniel Phung trong 07:12:53 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
. Khoảng cách giữa hai gợn lồi liền kề của sóng trên mặt hồ là 9m. Sóng lan truyền với tốc độ bao nhiêu, biết trong một phút sóng đập vào bờ 6 lần


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:16:06 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
. Khoảng cách giữa hai gợn lồi liền kề của sóng trên mặt hồ là 9m. Sóng lan truyền với tốc độ bao nhiêu, biết trong một phút sóng đập vào bờ 6 lần
[tex]\lambda=9m[/tex]
Sóng đập vào bờ 6 lần trong 1 phút " tính từ lần đập đầu tiên"
==> 5T=60 ==> T=1,2s
[tex]==> v=\lambda/T=7,5m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: Daniel Phung trong 07:18:03 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Dạ, em cảm ơn thầy trieubeo rất nhiều. Em cũng tính ra kết quả như trên. Nhưng thấy sách và các diễn đàn khác trên mạng giải đáp án là 90 cm/s nên em hoang mang cực độ.

chân thành cảm ơn thầy


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 07:51:32 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
. Khoảng cách giữa hai gợn lồi liền kề của sóng trên mặt hồ là 9m. Sóng lan truyền với tốc độ bao nhiêu, biết trong một phút sóng đập vào bờ 6 lần
Dạ, em cảm ơn thầy trieubeo rất nhiều. Em cũng tính ra kết quả như trên. Nhưng thấy sách và các diễn đàn khác trên mạng giải đáp án là 90 cm/s nên em hoang mang cực độ.
chân thành cảm ơn thầy

Với dòng in đậm trên mình nghĩ có 2 cách quan sát:

+ Quan sát một cách đặc biệt: Lúc đập vào bờ lần đầu là to = 0 thì lúc đập vào bờ lần thứ 6 là t6 = 60s ==> 6T = 60 ==> T = 10s
[tex]v=\frac{\lambda }{T}=90(cm/s)[/tex]

+ Quan sát một cách liên tục: mỗi đợt 1 phút, có 6 lần đập: 5T = 60 ==> T = 12s ==> v = 75(cm/s)


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: Daniel Phung trong 08:25:06 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
. Khoảng cách giữa hai gợn lồi liền kề của sóng trên mặt hồ là 9m. Sóng lan truyền với tốc độ bao nhiêu, biết trong một phút sóng đập vào bờ 6 lần
Dạ, em cảm ơn thầy trieubeo rất nhiều. Em cũng tính ra kết quả như trên. Nhưng thấy sách và các diễn đàn khác trên mạng giải đáp án là 90 cm/s nên em hoang mang cực độ.
chân thành cảm ơn thầy

Với dòng in đậm trên mình nghĩ có 2 cách quan sát:

Dạ, cảm ơn sự giải đáp của thầy. Nhưng nếu như vậy thì liệu có phải bài toán không được chặt chẽ ko ạ?

+ Quan sát một cách đặc biệt: Lúc đập vào bờ lần đầu là to = 0 thì lúc đập vào bờ lần thứ 6 là t6 = 60s ==> 6T = 60 ==> T = 10s
[tex]v=\frac{\lambda }{T}=90(cm/s)[/tex]

+ Quan sát một cách liên tục: mỗi đợt 1 phút, có 6 lần đập: 5T = 60 ==> T = 12s ==> v = 75(cm/s)Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:42:50 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Thầy trieubeo làm vậy là đúng rồi. Sở dĩ người ta cho đáp án 90 là họ không biết cách tính chu kì sóng chứ chẳng có cách quan sát nào gọi là đặc biệt hay liên tục cả. Thời điểm t = 0 là lúc sóng đập vào bờ và người đó bắt đầu tính. Khi đó lần 2 đập vào bờ sẽ ứng với chu kì đầu tiên. Tương ứng lần 6 sẽ là 5 chu kì. Bài tập này có khác gì phao trên mặt biển nhấp nhô n lần trong thời gian t đâu. Số dao động vẫn tính n - 1


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:18:26 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

. Khoảng cách giữa hai gợn lồi liền kề của sóng trên mặt hồ là 9m. Sóng lan truyền với tốc độ bao nhiêu, biết trong một phút sóng đập vào bờ 6 lần

Thầy trieubeo làm vậy là đúng rồi. Sở dĩ người ta cho đáp án 90 là họ không biết cách tính chu kì sóng chứ chẳng có cách quan sát nào gọi là đặc biệt hay liên tục cả. Thời điểm t = 0 là lúc sóng đập vào bờ và người đó bắt đầu tính. Khi đó lần 2 đập vào bờ sẽ ứng với chu kì đầu tiên. Tương ứng lần 6 sẽ là 5 chu kì. Bài tập này có khác gì phao trên mặt biển nhấp nhô n lần trong thời gian t đâu. Số dao động vẫn tính n - 1

Trường hợp dưới đây tính mấy lần trong 1 phút vậy thầy?
(http://nm9.upanh.com/b2.s28.d2/2f36443d8c6fd3a023529f31effd4899_44703539.1.jpg)Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:24:10 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Hii cảm ơn thầy. Hình vẽ khá rõ ràng khiến người ta phải phục. Nhưng thầy đếm số đỉnh của đồ thị từ t = 0 đủ 6 lần mà người đó nhìn. Vẽ như thầy là 60s nhìn thấy đỉnh 7 lần rồi. Mình xin lỗi nếu có gì hơi căng thẳng vì mình vừa cãi nhau ở trường về vấn đề này.6 lần chứ không phải 6 chu kỳ


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:30:13 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Hii cảm ơn thầy. Hình vẽ khá rõ ràng khiến người ta phải phục. Nhưng thầy đếm số đỉnh của đồ thị từ t = 0 đủ 6 lần mà người đó nhìn. Vẽ như thầy là 60s nhìn thấy đỉnh 7 lần rồi. Mình xin lỗi nếu có gì hơi căng thẳng vì mình vừa cãi nhau ở trường về vấn đề này
Đỉnh ở thời điểm t=0. Sóng nhô lên thì bắt đầu bấm vậy có đếm đỉnh đó ko hả thầy?!


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: kydhhd trong 09:32:46 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
bất đầu có sóng đập vào bờ là tính, 6 lần đập có 5 chu kì


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:40:20 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
bất đầu có sóng đập vào bờ là tính, 6 lần đập có 5 chu kì
Tính gì vậy thầy? Sóng đập vào bờ bắt đầu bấm thời gian! Như vậy lần đập này (ứng với t=0) không thuộc khoảng thời gian 1 phút mà người đó đếm!

Cho nên theo tôi với câu: sóng đập vào bờ 6 lần trong 1 phút vẫn tồn tại hai trường hợp (vì bài ko nói rõ cách chọn gốc thời gian để đếm)
+ TH1: 6 lần đập <==> khoảng thời gian 5T (quan sát liên tục)

+ TH2: 6 lần đập <==> khoảng thời gian 6T (chọn gốc thời gian đếm như hình vẽ trên)


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: kydhhd trong 09:42:35 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
ngọn sóng đập vào bờ đầu tiên là phải tính rôi thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: Daniel Phung trong 09:46:12 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Dạ, cảm ơn các ý kiến đóng góp của các thầy. Em đã học được rất nhiều điều


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:54:30 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Trường hợp 6 lần đập vào bờ tương đương 5T thì hiển nhiên đúng miễn bàn

Trường hợp gốc thời gian như hình vẽ tôi vẫn boăn khoăn: Tôi bắt đầu xuất phát từ 1 cái cây, trong một phút tôi đi qua 6 cái cây. Nếu đếm thì tôi sẽ ko đếm cái cây nơi tôi bắt đầu xuất phát :D

Có lẽ chờ thầy Quang Dương vào kết luận bài toán này thôi!


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:38:03 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Trường hợp 6 lần đập vào bờ tương đương 5T thì hiển nhiên đúng miễn bàn

Trường hợp gốc thời gian như hình vẽ tôi vẫn boăn khoăn: Tôi bắt đầu xuất phát từ 1 cái cây, trong một phút tôi đi qua 6 cái cây. Nếu đếm thì tôi sẽ ko đếm cái cây nơi tôi bắt đầu xuất phát :D

Có lẽ chờ thầy Quang Dương vào kết luận bài toán này thôi!
thực ra khi giải quyết trieubeo cũng nghĩ như các mem, Do vậy trieubeo mới ghi thòng 1 câu 1 phút tính từ lần đập đầu tiên (theo trieubeo đề nên rõ ràng hơn nữa)
+ Còn hiểu theo ý của Venus nếu thời điểm bấm đồ hồ không phải ở vị trí sóng đập vào thì liệu 6 lần đập vào chưa chắc là 6T. Do vậy theo trieubeo 1 phút 6 lần " bắt đầu tính từ lần đầu" là 5T.


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy giúp em bài sóng cơ với
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:54:49 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
. Khoảng cách giữa hai gợn lồi liền kề của sóng trên mặt hồ là 9m. Sóng lan truyền với tốc độ bao nhiêu, biết trong một phút sóng đập vào bờ 6 lần

Giả thiết " biết trong một phút sóng đập vào bờ 6 lần " của đề này là không rõ ràng !

+ Nếu xem ngừoi quan sát chỉ quan sát trong một phút thì có hai cách hiểu

   _ Một như venus

   - Một như Triệu

+ Để khỏi hiểu lầm giả thiết cần thay đổi như sau : " biết cứ trong một phút sóng đập vào bờ 6 lần "