Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhoknhonhinho trong 12:50:05 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8592Tiêu đề: Dao động diện từ
Gửi bởi: nhoknhonhinho trong 12:50:05 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L = 1/108pi^2 mH và một tụ xoay. Tụ xoay biến thiên theo góc xoay C = anpha+30 (pF). Ðể thu được sóng điện từ có buớc sóng 15m thì góc xoay của tụ phải là:

 A: 36,5º.                B: 38,5º.            C: 35,5º.            D: 37,5º. 


Tiêu đề: Trả lời: Dao động diện từ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:48:55 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L = 1/108pi^2 mH và một tụ xoay. Tụ xoay biến thiên theo góc xoay C = anpha+30 (pF). Ðể thu được sóng điện từ có buớc sóng 15m thì góc xoay của tụ phải là:

 A: 36,5º.                B: 38,5º.            C: 35,5º.            D: 37,5º. 

Hướng dẫn em nhé:
Dùng CT [tex]\lambda=2\pi.c.\sqrt{LC} ==> C[/tex]
Thế vào công thưc [tex]C=\alpha+30 ==> \alpha[/tex]