Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 11:21:00 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8589Tiêu đề: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:21:00 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Câu1. Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử Hidro ,bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn=n2ro ,n=1,2,3... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử.Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K.Khi nhảy lên quỹ đạo M,e có tốc độ bằng :
A.v/9           B.3v                C.v/[tex]\sqrt{3}[/tex]              D.v/3Tiêu đề: Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:28:15 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Câu1. Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử Hidro ,bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn=n2ro ,n=1,2,3... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử.Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K.Khi nhảy lên quỹ đạo M,e có tốc độ bằng :
A.v/9           B.3v                C.v/[tex]\sqrt{3}[/tex]              D.v/3


lực tĩnh điện giữa hạt nhân và electron là lực hướng tâm:
mv^2/r =k.e^2/r^2 ->v=căn[(k.e^2)/r.m]
Em áp dụng công thức đó vào rồi giải nhé!


Tiêu đề: Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:28:31 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Câu1. Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử Hidro ,bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn=n2ro ,n=1,2,3... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử.Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K.Khi nhảy lên quỹ đạo M,e có tốc độ bằng :
A.v/9           B.3v                C.v/[tex]\sqrt{3}[/tex]              D.v/3
vận tốc tính bằng công thức:
[tex]v=\sqrt{\frac{k|e|^2}{mr}}[/tex]
[tex]n=1 ==> v = \sqrt{\frac{k|e|^2}{mr_0}}[/tex]
[tex]n=3 ==> v1 = \sqrt{\frac{k|e|^2}{m9r_0}}[/tex]
==> v1=v/3


Tiêu đề: Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:52:05 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Èo công thức đó cơ bản không được học mà cũng đem vào phần chung, đi thi ĐH bị thiệt mấy cái đó thật, thanks mấy thầy nhiều ạ .  ;;)

Câu lý thuyết này là thế nào ạ:

Một photon có năng lượng e' bay qua hai nguyên tử đang ở mức kích thích.Sau đó ngoài phôtn e' còn có thêm 2 phôtn e1 và e2 đi ra.Photon e2 bay ngược hướng với photon e'.Sóng điện từ ứng với phôtn e1 ngược pha với sóng điện từ ứng với photon e'.Phôtn nào được phát xạ do cảm ứng.
A.Không photon nào          B.Cả hai phỏton e1 và e2           C.Photon e1            D.Photon e2

Trong các tập hợp hạt nhân sau,hãy chon ra tập hợp mà trong đó tất cả các hạt nhân đều thuộc cùng một họ phóng xạ tự nhiên?
A.U218,Th230,Pb208,Ra226,Po214                B.Am241,Np237,Ra225,Rn219,Bi207
C.Th232,Ra224,Tl206,Bi212,Rn220                 D.Np237,Ra225,Bi213,Tl209,Fr221Tiêu đề: Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:01:19 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Èo công thức đó cơ bản không được học mà cũng đem vào phần chung, đi thi ĐH bị thiệt mấy cái đó thật, thanks mấy thầy nhiều ạ .  ;;)

Câu lý thuyết này là thế nào ạ:

Một photon có năng lượng e' bay qua hai nguyên tử đang ở mức kích thích.Sau đó ngoài phôtn e' còn có thêm 2 phôtn e1 và e2 đi ra.Photon e2 bay ngược hướng với photon e'.Sóng điện từ ứng với phôtn e1 ngược pha với sóng điện từ ứng với photon e'.Phôtn nào được phát xạ do cảm ứng.
A.Không photon nào          B.Cả hai phỏton e1 và e2           C.Photon e1            D.Photon e2

Trong các tập hợp hạt nhân sau,hãy chon ra tập hợp mà trong đó tất cả các hạt nhân đều thuộc cùng một họ phóng xạ tự nhiên?
A.U218,Th230,Pb208,Ra226,Po214                B.Am241,Np237,Ra225,Rn219,Bi207
C.Th232,Ra224,Tl206,Bi212,Rn220                 D.Np237,Ra225,Bi213,Tl209,Fr221


cả hai câu đều đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:12:33 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Thế là thế lào hở thầy  8-x ,


Tiêu đề: Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:21:13 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Thế là thế lào hở thầy  8-x ,
câu 1: em xem lại bài tia laze phần phát xạ cảm ứng? ( em xem lại cho nhớ. Thầy không trả lời ở đây)
câu 2: tra tài liệu


Tiêu đề: Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:36:12 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu lý thuyết này là thế nào ạ:

Một photon có năng lượng e' bay qua hai nguyên tử đang ở mức kích thích.Sau đó ngoài phôtn e' còn có thêm 2 phôtn e1 và e2 đi ra.Photon e2 bay ngược hướng với photon e'.Sóng điện từ ứng với phôtn e1 ngược pha với sóng điện từ ứng với photon e'.Phôtn nào được phát xạ do cảm ứng.
A.Không photon nào          B.Cả hai phỏton e1 và e2           C.Photon e1            D.Photon e2

Câu nàu đáp án A là đúng rồi. Theo hiện tượng phát xạ cảm ứng thì phôtôn bay ra thứ nhất phải cùng phương, cùng chiều với photon kích thích. Cùng pha và giống hệt photon kích thích.
Đặc điểm của Laze là có tính định hướng cao nên các photon phải bay cùng hướng. Có tính kết hợp cao như vậy phải cùng pha. Có tính đơn sắc cao như vậy phải giống hệt nhau. Cuối cùng là có cường độ lớn.


Tiêu đề: Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:40:03 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Trong các tập hợp hạt nhân sau,hãy chon ra tập hợp mà trong đó tất cả các hạt nhân đều thuộc cùng một họ phóng xạ tự nhiên?
A.U218,Th230,Pb208,Ra226,Po214                B.Am241,Np237,Ra225,Rn219,Bi207
C.Th232,Ra224,Tl206,Bi212,Rn220                 D.Np237,Ra225,Bi213,Tl209,Fr221
Câu này D chứ nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:21:59 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Trong các tập hợp hạt nhân sau,hãy chon ra tập hợp mà trong đó tất cả các hạt nhân đều thuộc cùng một họ phóng xạ tự nhiên?

A.U218,Th230,Pb208,Ra226,Po214               

B.Am241,Np237,Ra225,Rn219,Bi207

C.Th232,Ra224,Tl206,Bi212,Rn220                 

D.Np237,Ra225,Bi213,Tl209,Fr221


Câu A phần tô xanh: [tex]^{218}U[/tex] có đồng vị Urani số khối như thế à? Có đánh máy lộn không vậy Mark?

Tham khảo về các họ phóng xạ ở đây: Click vào đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Decay_chain)


Tiêu đề: Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:50:06 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Trong các tập hợp hạt nhân sau,hãy chon ra tập hợp mà trong đó tất cả các hạt nhân đều thuộc cùng một họ phóng xạ tự nhiên?

A.U218,Th230,Pb208,Ra226,Po214               

B.Am241,Np237,Ra225,Rn219,Bi207

C.Th232,Ra224,Tl206,Bi212,Rn220                 

D.Np237,Ra225,Bi213,Tl209,Fr221


Câu A phần tô xanh: [tex]^{218}U[/tex] có đồng vị Urani số khối như thế à? Có đánh máy lộn không vậy Mark?

Tham khảo về các họ phóng xạ ở đây: Click vào đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Decay_chain)
Dạ nhầm ạ U238 mới đúng


Tiêu đề: Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:52:29 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Ờ, câu hạt nhân theo đáp án là D