Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gngocastr trong 10:46:37 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8588Tiêu đề: lý thuyết về điện từ trường cần giải đáp
Gửi bởi: gngocastr trong 10:46:37 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
điện tích dao động bức xạ ra không gian sóng điện từ với tần số bằng 1 nửa tần số dao dộng của nó
phát biểu trên đúng hay sai? nếu sai thì tần số liên hệ thế nào ?
Mong thầy cô và các bạn giảng giúp em ! =d>


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết về điện từ trường cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:42:33 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
điện tích dao động bức xạ ra không gian sóng điện từ với tần số bằng 1 nửa tần số dao dộng của nó
phát biểu trên đúng hay sai? nếu sai thì tần số liên hệ thế nào ?
Mong thầy cô và các bạn giảng giúp em ! =d>

Đây là một vấn đề mà SGK cũ viết sai !

Ta xét một điện tích DĐĐH :  [tex]x = Acos\omega t[/tex]

Điện trường do nó sinh ra tại VTCB : [tex]e = 9.10^{9}\frac{|q|}{x^{2}} = 9.10^{9}\frac{|q|}{(Acos\omega t)^{2}}[/tex]

[tex]e = 9.10^{9}\frac{|q|}{A^{2}} \frac{1}{cos^{2}\omega t}[/tex]

Hay : [tex]e = E_{0} \frac{1}{cos^{2}\omega t} = E_{0} + E_{0}tan^{2}\omega t[/tex]