Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 10:36:10 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8587Tiêu đề: dao động tắt dần khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 10:36:10 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Câu 15: Một con lắc lò xo có m = 17g ,độ cứng k = 0,425N/cm.Vật nhỏ đặt trên giá đỡ nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và giá đỡ là 0,15.Vật bắt đầu dao động tắt dần với biên độ A = 5cm. Lấy g = 9,8m/s2.Vào thời điểm lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát lần 31,tốc độ vật nhỏ bằng ?
A.2,4706m/s                         B.0,7066m/s                         C.0,7654m/s                    D.1,5886m/s

giúo mình bài này với nhé. cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần khó
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:51:36 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Câu 15: Một con lắc lò xo có m = 17g ,độ cứng k = 0,425N/cm.Vật nhỏ đặt trên giá đỡ nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và giá đỡ là 0,15.Vật bắt đầu dao động tắt dần với biên độ A = 5cm. Lấy g = 9,8m/s2.Vào thời điểm lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát lần 31,tốc độ vật nhỏ bằng ?
A.2,4706m/s                         B.0,7066m/s                         C.0,7654m/s                    D.1,5886m/s

giúo mình bài này với nhé. cảm ơn nhiều

lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát =>VTCB Vmax t=15T+T/4 =>biên độ giản còn 1,4132cm=>v=omega.A=0,7066m/s