Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gngocastr trong 10:01:19 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8584Tiêu đề: một bài về giao thoa cần giải đáp
Gửi bởi: gngocastr trong 10:01:19 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng khi dung ánh sáng 600 nm trên một đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn người ta đếm được 7 vân sáng mà 2 mép là 2 vân sáng. nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400 nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là?
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!


Tiêu đề: Trả lời: một bài về giao thoa cần giải đáp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:17:11 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng khi dung ánh sáng 600 nm trên một đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn người ta đếm được 7 vân sáng mà 2 mép là 2 vân sáng. nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400 nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là?
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!
Độ rộng của màn được tính theo công thức:[tex]L=\left(7-1 \right).i_{1}=6\frac{\lambda _{1}D}{a}[/tex](1)
Số vân sáng của bức xạ 2 được tính theo công thức:[tex]-\frac{L}{2.i_{2}}\leq k_{2}\leq \frac{L}{2.i_{2}}\Leftrightarrow -\frac{\frac{6\lambda _{1}D}{a}}{2\frac{\lambda _{2}D}{a}}\leq k_{2} \leq \frac{\frac{6\lambda _{1}D}{a}}{2\frac{\lambda _{2}D}{a}}\Leftrightarrow -3\frac{600}{400}\leq k_{2}\leq \frac{3.600}{400}\Leftrightarrow -4,5\leq k_{2}\leq 4,5\Rightarrow k_{2}=-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4[/tex]Tiêu đề: Trả lời: một bài về giao thoa cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 10:19:35 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng khi dung ánh sáng 600 nm trên một đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn người ta đếm được 7 vân sáng mà 2 mép là 2 vân sáng. nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400 nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là?
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!
bề rộng vùng giao thoa: L=(7-1)i1
số vân sáng: [tex]-L/2\leq Ki2\leq L/2\Rightarrow -3.6\leq 4K\leq 3.6[/tex]
có 9 vân sáng


Tiêu đề: Trả lời: một bài về giao thoa cần giải đáp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:38:22 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng khi dung ánh sáng 600 nm trên một đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn người ta đếm được 7 vân sáng mà 2 mép là 2 vân sáng. nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400 nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là?
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!
bề rộng vùng giao thoa: L=(7-1)i1
số vân sáng: [tex]-L/2\leq Ki2\leq L/2\Rightarrow -3.6\leq 4K\leq 3.6[/tex]
có 9 vân sáng
2 mép ngoài cùng là 2 vân sáng --->độ rộng giao thoa trường là L=6i
Khi thay ánh sáng có lamda # thì L không đổi -->L=(K-1)i'
--->6.lamda=(k-1)lamda' ---> k=10 vân sáng !!!!