Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quark trong 09:18:30 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8581Tiêu đề: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: quark trong 09:18:30 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
 :oMọi người giúp em câu này
Đặt u=Uocos(wt) vào cuộn dây không thuần cảm có điện trở r,độ tự cảm L và tụ C thay đổi
Khi C=C1 Udây = 30V,i sớm pha hơn u góc phi1. Khi C=3C1 thì I trễ pha hơn i góc phi2. Biết phi2 = 90 -phi1, Udây =90V. Tìm Uo


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Đặng Văn Quyết trong 09:45:56 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Đây là đề thi thử đại học Vinh lần 2. Bạn xem lời giải của thầy Viêng nhé!
(http://nm7.upanh.com/b1.s28.d2/90337c9565745a5444f11001813449e8_44691577.vatly12.png) (http://www.upanh.com/vatly12_upanh/v/1rd22p2g5xh.htm)


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:24:38 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
:oMọi người giúp em câu này
Đặt u=Uocos(wt) vào cuộn dây không thuần cảm có điện trở r,độ tự cảm L và tụ C thay đổi
Khi C=C1 Udây = 30V,i sớm pha hơn u góc phi1. Khi C=3C1 thì I trễ pha hơn i góc phi2. Biết phi2 = 90 -phi1, Udây =90V. Tìm Uo
1 cách giải khác :
* Vì trong hai trường hợp ZL và R không đổi ==>[tex] \frac{U_{R}'}{U_{R}}=\frac{U_d'}{U_d}=3[/tex]
*[tex] cos(\varphi_1)=\frac{U_R}{U}[/tex] và [tex]cos(\varphi_2)=\frac{U_R'}{U} ==> tan(\varphi_1)=3[/tex]
* [tex]tan(\varphi_1)=\frac{Z_C-ZL}{R}=3[/tex] và [tex] tan(\varphi_2)=\frac{Z_L-Z_C/3}{R}=1/3[/tex]
[tex]==> Z_C-ZL=9(ZL-ZC/3) ==> ZC=5R[/tex] và [tex]ZL=2R[/tex]
* Xét TH1 ta có
[tex]\frac{U_d}{\sqrt{ZL^2+R^2}}=\frac{U}{\sqrt{(ZL-ZC)^2+R^2}}[/tex]
[tex]==> \frac{30}{R\sqrt{5}}=\frac{U}{R\sqrt{10}} ==>U=30\sqrt{2} ==> U_0=60V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: kydhhd trong 10:36:25 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Đây là đề thi thử đại học Vinh lần 2. Bạn xem lời giải của thầy Viêng nhé!
(http://nm7.upanh.com/b1.s28.d2/90337c9565745a5444f11001813449e8_44691577.vatly12.png) (http://www.upanh.com/vatly12_upanh/v/1rd22p2g5xh.htm)
lời giải của một câu trắc nghiệm như vậy với thời gian 108s liệu có xong không nhỉ