Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 0mg01235 trong 08:13:43 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8579Tiêu đề: Giúp em một số câu trong đề thi thử của thầy Hồ Hoàng Việt
Gửi bởi: 0mg01235 trong 08:13:43 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1. Khi tăng của một ống tia X lên n lần , thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống phát ra giảm một lượng Dlamda . Hiệu điện thế ban đầu của ống là:
A.U=(n-1)hc/(n^2.Dlamda)
B.U=(n+1)hc/(n^2.Dlamda)
C.U=(n-1)hc/(n.Dlamda)
D.U=(n+1)hc/(Dlamda)
2.Giao thoa ánh áng i1=9mm,i2=10mm.Trong khoảng giữa 2 vân sáng gần nhau nhất trùng màu với vân trung tâm có mấy ánh sáng khác màu vân trung tâm?
A.11            B.12            C.13           D.18
3.Một động cơ xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp 220V sinh ra công suất cơ học là 170W.Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là căn2 . Bỏ qua các hao phí khác,công suất tỏa nhiệt trên dây quấn động cơ là:
A.204W           B.94.5W             C.170W            D.17W
4.Mặt trời có công suất bức xạ toàn phần 3,8.10^26(W). Chu trình cacbon-nito đóng góp 34% vào công suất bức xạ mặt trời.Biết mỗi chu trình tỏa ra năng lượng 26,8MeV. Hỏi sau mỗi phút trên Mặt Trời khối lượn heli được tạo ra do chu trình cacbon-nito là bao nhiu?
A. 32 tỉ tấn             B.12 tỉ tấn              C.22 tỉ tấn             D.2 tỉ tấn


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử của thầy Hồ Hoàng Việt
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:28:51 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1. Khi tăng của một ống tia X lên n lần , thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống phát ra giảm một lượng Dlamda . Hiệu điện thế ban đầu của ống là:
A.U=(n-1)hc/(n^2.Dlamda)
B.U=(n+1)hc/(n^2.Dlamda)
C.U=(n-1)hc/(n.Dlamda)
D.U=(n+1)hc/(Dlamda)


Bước sóng cực tiểu của tia X lúc đầu : [tex]\frac{hc}{\lambda } = eU\Rightarrow \lambda = \frac{hc}{eU}[/tex]

Bước sóng cực tiểu của tia X lúc sau : [tex]\lambda' = \frac{hc}{enU}[/tex]

Độ giảm bước sóng : [tex]D \lambda =\frac{hc}{eU}(1-\frac{1}{n})[/tex]

[tex]\Rightarrow U =\frac{hc}{eD \lambda}(1-\frac{1}{n})[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử của thầy Hồ Hoàng Việt
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:35:27 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1. Khi tăng của một ống tia X lên n lần , thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống phát ra giảm một lượng Dlamda . Hiệu điện thế ban đầu của ống là:
A.U=(n-1)hc/(n^2.Dlamda)
B.U=(n+1)hc/(n^2.Dlamda)
C.U=(n-1)hc/(n.Dlamda)
D.U=(n+1)hc/(Dlamda)

cái gì tăng n lần vậy ban ??? .mình nghĩ chắc là U nên giải như sau:
lúc đầu: [tex]\lambda _m_i_n=\frac{hc}{eU}[/tex] (1)

lúc sau: [tex]\lambda _m_i_n-\Delta \lambda =\frac{hc}{enU}=\frac{\lambda _m_i_n}{n}[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda _m_i_n=\frac{\Delta \lambda .n}{n-1}[/tex] (2)

(1),(2) =>[tex]U=\frac{(n-1)hc}{n\Delta \lambda .e}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử của thầy Hồ Hoàng Việt
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:39:35 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
2.Giao thoa ánh áng i1=9mm,i2=10mm.Trong khoảng giữa 2 vân sáng gần nhau nhất trùng màu với vân trung tâm có mấy ánh sáng khác màu vân trung tâm?
A.11            B.12            C.13           D.18
Tại vị trí 2 ánh sáng trùng nhau ta có:[tex]x_{1}=x_{2}\Leftrightarrow k_{1}i_{1}=k_{2}i_{2}\Rightarrow k_{1}=k_{2}\frac{i_{2}}{i_{1}}=k_{2}\frac{10}{9}[/tex]
Vậy k1 = 10; k2 = 9 . Số vân sáng của bức xạ 1 và 2 là:n1 = 9, n2 = 8 vậy tổng cộng có 17 vân sáng


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử của thầy Hồ Hoàng Việt
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:44:04 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
3.Một động cơ xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp 220V sinh ra công suất cơ học là 170W.Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là căn2 . Bỏ qua các hao phí khác,công suất tỏa nhiệt trên dây quấn động cơ là:
A.204W           B.94.5W             C.170W            D.17W
Theo công thức [tex]P_{tp}=P_{ci}+P_{hp}\Rightarrow P_{hp}=P_{tp}-P_{ci}=UI.cos\varphi -P_{ci}=220.1.0,85-170=17W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử của thầy Hồ Hoàng Việt
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:45:10 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
2.Giao thoa ánh áng i1=9mm,i2=10mm.Trong khoảng giữa 2 vân sáng gần nhau nhất trùng màu với vân trung tâm có mấy ánh sáng khác màu vân trung tâm?
A.11            B.12            C.13           D.18

giữa 2 vân sáng gần nhau nhất trùng màu với vân trung tâm, chọn 1 vân là trung tâm thì vận kia là vân cùng màu và gần vân trung tâm nhất.
tại vị trí trùng: [tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda _2}{\lambda _1}=\frac{i_2}{i_1}=\frac{10}{9}=\frac{20}{18}=...[/tex]
là vị trí gần nhất nên chọn k1=10;k2=9
vậy giữa 2 vân có: 9+8=17 vân khác màu


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử của thầy Hồ Hoàng Việt
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:03:57 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

4.Mặt trời có công suất bức xạ toàn phần 3,8.10^26(W). Chu trình cacbon-nito đóng góp 34% vào công suất bức xạ mặt trời.Biết mỗi chu trình tỏa ra năng lượng 26,8MeV. Hỏi sau mỗi phút trên Mặt Trời khối lượn heli được tạo ra do chu trình cacbon-nito là bao nhiu?
A. 32 tỉ tấn             B.12 tỉ tấn              C.22 tỉ tấn             D.2 tỉ tấn
Ta có W=Pt [tex] \to W=3,8.10^{26}*60=2,28.10^{28}=1,425.10^{41} [/tex] Mev
 1 hạt nhân He thì tỏa ra năng lượng 26,8Mev
 x                                       [tex] 1,425.10^{41} Mev [/tex]
[tex] \to x=5,32.10^{39} hạt [/tex]
[tex] \to  n_{He}=\frac{5,32.10^{39}}{N_A}=8,83.10^{15} mol [/tex]
[tex] \to m_{He}=8,83.10^{15}*4*0,34=1,2.10^{16} [/tex]