Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kraken2203 trong 06:23:49 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8578Tiêu đề: Giải thích dùm mình khái niệm này với !!!
Gửi bởi: kraken2203 trong 06:23:49 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với biên độ A. Tìm li độ x mà tại đó công suất của lực đàn hồi đạt cực đại
A.x=A
B.x=0
C.x=A[tex]\sqrt{2}[/tex]/2
D.x=A/2

Cho mình hỏi công suất của lực đàn hồi, và đ.a câu trên


Tiêu đề: Trả lời: Giải thích dùm mình khái niệm này với !!!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:47:46 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với biên độ A. Tìm li độ x mà tại đó công suất của lực đàn hồi đạt cực đại
A.x=A
B.x=0
C.x=A[tex]\sqrt{2}[/tex]/2
D.x=A/2

Cho mình hỏi công suất của lực đàn hồi, và đ.a câu trên

 Xem tại đây http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.15 http://