Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 04:41:30 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8577Tiêu đề: 5 bài tập trong đề thi thử hay
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:41:30 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1/Hai nguồn sóng A,B cách nhau 10cm trên mặt nước tạo ra giao thosóng,dao động có phương trình [tex] :u_A=acos(100{\pi}t) và u_B=bcos(100{\pi}t) [/tex].Tốc độ truyền sóng v=1m/s.Số điểm trên đoạn AB dao động có biên độ cực đại,cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là:
A.13      B.11        C.17          D.14
2/Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R,L,C nối tiếp,đoạn AM có điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm [tex] Z_L=2R [/tex], đoạn MB có tụ C thay đổi được.Đặt hai đầu đoạn mạch vào hiệu điện thế xoay chiều [tex] u=U_0cos{\omega}t [/tex] (V).Thay đổi [tex] C=C_0 [/tex] công suất của mạch đạt giá trị cực đại,khi đó mắc thêm tụ C1 vào mạch MB công suất của mạch giảm một nửa,tiếp tục mắc thêm tụ C2 vào mạch MB để công suất của mạch tăng gấp đôi.Tụ C2 có thể nhận giá trị nào sau đây:
[tex] A.\frac{2C_0}{3} hoặc 5C_0 [/tex]
[tex] B.\frac{C_0}{5}   hoặc 7C_0 [/tex]
[tex] C.\frac{C_0}{3}   hoặc 2C_0 [/tex]
[tex] D.\frac{C_0}{2}   hoặc 3C_0 [/tex]
3/Tại mặt nước nằm ngang có 2 nguồn kết hợp A,B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: [tex] u_1=u_2=acos(40{\pi}t +\frac{\pi}{6} ) [/tex]. Hai nguồn đó tác động lên mặt nước tại 2 điểm A,B cách nhau 18cm,biết vận tốc truyền sóng là 120cm/s.Gọi C,D là 2 điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông.Số điểm dao động với biên độ cực đại trên CD là:
A.5          B.3         C.7          D.8
4/Giao thoa sóng giữa 2 nguồn kết hợp [tex] S_1 và S_2 [/tex] trên mặt nước có phương trình lần lượt là: [tex] u_1=a_1cos{\omega}t [/tex] và [tex] u_2=a_2cos({\omega}t + \phi ) [/tex] trên đường nối 2 nguồn trong số những điểm có biên độ giao động cực đại thì điểm M gần đường trung trực nhất nằm về phía [tex] S_2 [/tex] cách đường trung trực một đoạn bằng [tex] \frac{\lambda}{6} [/tex].Giá trị của [tex] \phi [/tex]  có thể là :
[tex] A.\frac{\pi}{6} B.\frac{-\pi}{2} C.\frac{\pi}{4} D.\frac{-2\pi}{3} [/tex]
5.Mạch điện xoay chiều không phân nahnh1 gồm điện trở thuần R,cuộn cảm thuần có cảm kháng [tex] Z_L [/tex]và tụ điện có dung kháng [tex] Z_C=2Z_L [/tex] .Vào 1 thời điểm khi hiệu điện thế trên điện trở và tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 40V và 30V thì hiệu điện thế tức thời 2 đầu mạch là:
A.20V      [tex] B.20\sqrt{2} V [/tex]  C.55V     [tex] D.\sqrt{2} [/tex] V
Mong thày cô cùng các bạn giải chi tiết hộ em mấy bài này.Em xin chân thành cảm ơn   a


Tiêu đề: Trả lời: 5 bài tập trong đề thi thử hay
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:26:44 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
3/Tại mặt nước nằm ngang có 2 nguồn kết hợp A,B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: [tex] u_1=u_2=acos(40{\pi}t +\frac{\pi}{6} ) [/tex]. Hai nguồn đó tác động lên mặt nước tại 2 điểm A,B cách nhau 18cm,biết vận tốc truyền sóng là 120cm/s.Gọi C,D là 2 điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông.Số điểm dao động với biên độ cực đại trên CD là:
A.5          B.3         C.7          D.8
Trước tiên ta tính bước sóng của dao động:[tex]\lambda =\frac{v}{f}=\frac{2\pi v}{\omega }=\frac{120.2\pi }{40\pi }=6cm[/tex]
Các điểm có biên độ cực đại thoả mãn điều kiện là[tex]d_{2}-d_{1}=k\lambda[/tex]
Số điểm cực đại trên đoạn CD là các giá trị k nguyên:[tex]AD-BD\leq k\lambda \leq AC-BC\Leftrightarrow 18-18\sqrt{2}\leq k.6\leq 18\sqrt{2}-18\Leftrightarrow -1,24\leq k\leq 1,24\Rightarrow k=-1,0,1[/tex]
Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: 5 bài tập trong đề thi thử hay
Gửi bởi: kydhhd trong 06:07:44 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

2/Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R,L,C nối tiếp,đoạn AM có điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm [tex] Z_L=2R [/tex], đoạn MB có tụ C thay đổi được.Đặt hai đầu đoạn mạch vào hiệu điện thế xoay chiều [tex] u=U_0cos{\omega}t [/tex] (V).Thay đổi [tex] C=C_0 [/tex] công suất của mạch đạt giá trị cực đại,khi đó mắc thêm tụ C1 vào mạch MB công suất của mạch giảm một nửa,tiếp tục mắc thêm tụ C2 vào mạch MB để công suất của mạch tăng gấp đôi.Tụ C2 có thể nhận giá trị nào sau đây:
 
Khi công suất cực đại thì:[tex]Zl=Zc0=2R[/tex]
công suất giảm 1 nửa:[tex]P=\frac{U^{2}R}{R^{2}+(Zl-Zc')^{2}}=\frac{U^{2}}{R}.\frac{1}{2}\Rightarrow Zc'=R; Zc'=3R\Rightarrow C'=2C0, hoac C'=\frac{2}{3}C0[/tex]
công suất tăng lên 2 lần thì lại xảy ra cộng hưởng: Zc''=Zl=Zc0 hay c''=Co,  C2 song song với C'=2/3C0: C2+c'=C''=C0 ta được C2=C0/3 hoăc mắc C2 nối tiêp với C''=2Co ta được C2= 2Co nên ĐA: C


Tiêu đề: Trả lời: 5 bài tập trong đề thi thử hay
Gửi bởi: onehitandrun trong 07:05:56 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Còn 3 câu nữa mong thày cô cùng mấy bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: 5 bài tập trong đề thi thử hay
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:11:17 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
5.Mạch điện xoay chiều không phân nahnh1 gồm điện trở thuần R,cuộn cảm thuần có cảm kháng [tex] Z_L [/tex]và tụ điện có dung kháng [tex] Z_C=2Z_L [/tex] .Vào 1 thời điểm khi hiệu điện thế trên điện trở và tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 40V và 30V thì hiệu điện thế tức thời 2 đầu mạch là:
A.20V      [tex] B.20\sqrt{2} V [/tex]  C.55V     [tex] D.\sqrt{2} [/tex] V

điện áp 2 đầu tụ và cuộn dây ngược pha, và [tex]Z_c=2Z_L[/tex] =>[tex]u_c=30V[/tex] thì [tex]u_L=-15V[/tex]

[tex]u= u_R+u_L+u_C=40-15+30=55V[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: 5 bài tập trong đề thi thử hay
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:48:24 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
4/Giao thoa sóng giữa 2 nguồn kết hợp [tex] S_1 và S_2 [/tex] trên mặt nước có phương trình lần lượt là: [tex] u_1=a_1cos{\omega}t [/tex] và [tex] u_2=a_2cos({\omega}t + \phi ) [/tex] trên đường nối 2 nguồn trong số những điểm có biên độ giao động cực đại thì điểm M gần đường trung trực nhất nằm về phía [tex] S_2 [/tex] cách đường trung trực một đoạn bằng [tex] \frac{\lambda}{6} [/tex].Giá trị của [tex] \phi [/tex]  có thể là :
[tex] A.\frac{\pi}{6} B.\frac{-\pi}{2} C.\frac{\pi}{4} D.\frac{-2\pi}{3} [/tex]

gọi I là trung điểm S1S2 và IS1 = IS2 = d ; IM = [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex]

tại M có 2 sóng từ S1 và s2 truyền tới:

[tex]u_1_M=a_1cos(\omega t-2\pi \frac{(d-\frac{\lambda }{6})}{\lambda })[/tex]

[tex]u_2_M=a_2cos(\omega t+\phi -2\pi \frac{(d+\frac{\lambda }{6})}{\lambda })[/tex]

để M dao động với biên cực đại thì [tex]u_1_M[/tex] đồng pha [tex]u_2_M[/tex] => độ lệch pha giữa chúng là số chẵn pi

lấy pha pt dưới trừ pha pt trên = 2kpi, ta được:  [tex]\phi =2k\pi -\frac{2\pi }{3}[/tex]

đề k nguyên thì đáp án DTiêu đề: Trả lời: 5 bài tập trong đề thi thử hay
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:33:12 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1/Hai nguồn sóng A,B cách nhau 10cm trên mặt nước tạo ra giao thosóng,dao động có phương trình [tex] :u_A=acos(100{\pi}t) và u_B=bcos(100{\pi}t) [/tex].Tốc độ truyền sóng v=1m/s.Số điểm trên đoạn AB dao động có biên độ cực đại,cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là:
A.13      B.11        C.17          D.14

Mong thày cô cùng mấy bạn giải giúp em câu này


Tiêu đề: Trả lời: 5 bài tập trong đề thi thử hay
Gửi bởi: kydhhd trong 10:48:56 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

3/Tại mặt nước nằm ngang có 2 nguồn kết hợp A,B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: [tex] u_1=u_2=acos(40{\pi}t +\frac{\pi}{6} ) [/tex]. Hai nguồn đó tác động lên mặt nước tại 2 điểm A,B cách nhau 18cm,biết vận tốc truyền sóng là 120cm/s.Gọi C,D là 2 điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông.Số điểm dao động với biên độ cực đại trên CD là:
A.5          B.3         C.7          D.8

[tex]\lambda =v.T=6

[tex]DA-DB\leq K\lambda \leq CA-CB\Rightarrow 18-18\sqrt{2}\leq 6K\leq 18\sqrt{2}-18[/tex]
cm[/tex]
có 3 giá trị của K