Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 01:01:32 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8572Tiêu đề: Bài dao động LC cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 01:01:32 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Mạch dđ của máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5micro H đến 10micro H và tụ điện với điện dung biến thiên từ 10pF đến 50pF .Máy thu có thể bắt được các sóng vô tuyến trong dải sóng
A.4,2m <=lamda<=29,8m
B.421,3m<=lamda<=1332m
C.4,2m<=lamda<=133,2m
D.4,2m<=lamda<=13,32m


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động LC cần giải đáp.
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 02:11:39 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Mạch dđ của máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5micro H đến 10micro H và tụ điện với điện dung biến thiên từ 10pF đến 50pF .Máy thu có thể bắt được các sóng vô tuyến trong dải sóng
A.4,2m <=lamda<=29,8m
B.421,3m<=lamda<=1332m
C.4,2m<=lamda<=133,2m
D.4,2m<=lamda<=13,32m
Em áp dụng công thức:[tex]\lambda _{1}=2\pi .3.10^{8}\sqrt{L_{1}C_{1}};\lambda _{2}=2\pi .3.10^{8}\sqrt{L_{2}C_{2}}[/tex]