Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 12:57:44 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8571Tiêu đề: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: SH.No1 trong 12:57:44 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1) Trong TN Yang về giao thoa ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda=0,65\mu m[/tex], ta quan sát được trên  màn có 15 vân sáng, trong đó có 2 vân sáng ở mép vùng giao thoa. Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda'=0,48\mu m[/tex], ta quan sát dc bao nhiêu vân trên màn( coi độ rộng giao thoa trên màn không thay đổi)

A.19

B.18

C.20

D.17

2) Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l=45cm, khối lượng vật là m=100g. Con lắc dao động  tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s^2. Khi con lắc đi quan VTCB, lực căng dây bằng 3N. Vận tốc của vật nặng khi đi qua vị trí này có độ lớn là? đáp án: 3m/s


3) Tại 1 điêm A cách một nguồn am điêm O một khoảng 1m có mức cường độ âm bằng 90dB. Biết cường độ của âm chuẩn là [tex]10^{-10}W/m^2.[/tex] Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường, nguồn âm là đẳng hướng. Mức cường độ âm tại điểm B trên tia OA, cách O 10m và công suất phát âm nguồn bằng?  đáp án: 70dB, 1,26W

mọi người giúp e với ! e cảm ơn ạ
Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:05:02 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012


2) Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l=45cm, khối lượng vật là m=100g. Con lắc dao động  tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s^2. Khi con lắc đi quan VTCB, lực căng dây bằng 3N. Vận tốc của vật nặng khi đi qua vị trí này có độ lớn là? đáp án: 3m/s

Khi con lắc đơn qua VTCB thì Tmax,vmax
Tmax=mg(3-2cosa)=3 --->cosa=0  --->vmax= căn(2gl(1-cosa))=3m/s


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:16:04 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
3) Tại 1 điêm A cách một nguồn am điêm O một khoảng 1m có mức cường độ âm bằng 90dB. Biết cường độ của âm chuẩn là [tex]10^{-10}W/m^2.[/tex] Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường, nguồn âm là đẳng hướng. Mức cường độ âm tại điểm B trên tia OA, cách O 10m và công suất phát âm nguồn bằng?  đáp án: 70dB, 1,26W
Ta có LA-LB=20logRB/RA ---> LB= LA-20logRB/RA=70db

--->70=10logI/Io --->I=10-3
Công suất nguồn phát âm = P= I.4IIR2=10-3*4II*100= 1,26W


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:48:18 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1) Trong TN Yang về giao thoa ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda=0,65\mu m[/tex], ta quan sát được trên  màn có 15 vân sáng, trong đó có 2 vân sáng ở mép vùng giao thoa. Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda'=0,48\mu m[/tex], ta quan sát dc bao nhiêu vân trên màn( coi độ rộng giao thoa trên màn không thay đổi)

A.19

B.18

C.20

D.17


Do độ rộng vùng giao thoa của cả hai bức xạ là không đổi nên ta có:[tex]\left(15-1 \right)\frac{\lambda_{1} D}{a}=(n-1)\frac{\lambda _{2}D}{a}\Rightarrow \left(n-1 \right)=\frac{14.0,65}{0,48}\approx 19\Rightarrow n=20[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: SH.No1 trong 05:08:16 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1) Trong TN Yang về giao thoa ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda=0,65\mu m[/tex], ta quan sát được trên  màn có 15 vân sáng, trong đó có 2 vân sáng ở mép vùng giao thoa. Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda'=0,48\mu m[/tex], ta quan sát dc bao nhiêu vân trên màn( coi độ rộng giao thoa trên màn không thay đổi)

A.19

B.18

C.20

D.17


Do độ rộng vùng giao thoa của cả hai bức xạ là không đổi nên ta có:[tex]\left(15-1 \right)\frac{\lambda_{1} D}{a}=(n-1)\frac{\lambda _{2}D}{a}\Rightarrow \left(n-1 \right)=\frac{14.0,65}{0,48}\approx 19\Rightarrow n=20[/tex]

đáp án là 19 thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: kydhhd trong 05:31:28 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1) Trong TN Yang về giao thoa ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda=0,65\mu m[/tex], ta quan sát được trên  màn có 15 vân sáng, trong đó có 2 vân sáng ở mép vùng giao thoa. Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda'=0,48\mu m[/tex], ta quan sát dc bao nhiêu vân trên màn( coi độ rộng giao thoa trên màn không thay đổi)

A.19

B.18

C.20

D.17


Do độ rộng vùng giao thoa của cả hai bức xạ là không đổi nên ta có:[tex]\left(15-1 \right)\frac{\lambda_{1} D}{a}=(n-1)\frac{\lambda _{2}D}{a}\Rightarrow \left(n-1 \right)=\frac{14.0,65}{0,48}\approx 19\Rightarrow n=20[/tex]

đáp án là 19 thầy ơi

bề rông giao thao L=14i1
[tex]\frac{-L}{2}i1\leq Ki2\leq \frac{L}{2}i1\Rightarrow 7\lambda 1\leq K\lambda 2\leq 7\lambda 1[/tex]
thay số lay K nguyên có 19