Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 12:01:08 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8569Tiêu đề: BÀI TẬP VẬT LÝ 12 CAN GIUP
Gửi bởi: gmvd trong 12:01:08 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
một khung đây dẫn phẳng dẹp hình chữ nhật có 500 vòng dây, diên tích mỗi vòng dây là 220 cm2 , khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây, trong 1 từ trường đều có vecto cảm ứng từ B vuông góc với trục  quay và có độ lớn [tex]\frac{\sqrt{2}}{5\pi }[/tex]T , suất điện động cực đại trong khung dây bằng

A. 110[tex]\sqrt{2}[/tex]          B. 200[tex]\sqrt{2}[/tex]  
C. 110                                    D. 220

câu 2
một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc w quanh 1 trục cố định trong một từ trường đều, có vecto cảm úng từ vuông góc với trục quay của khung, suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e=EoCos(wt+pi/2) (V). Vào thờiddieemr t=0 véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vec tơ cảm ứng từ 1 góc

A. 180o                B.   150o              C.45o                           D.90o


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP VẬT LÝ 12 CAN GIUP
Gửi bởi: SH.No1 trong 12:33:16 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
[tex]2) e=\omega \Phi_{o}sin(\omega t + \varphi)[/tex]
[tex]<=>e=E_{o}cos(\omega t + \varphi - \pi/2) ==> \varphi =\pi[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP VẬT LÝ 12 CAN GIUP
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 02:07:36 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
một khung đây dẫn phẳng dẹp hình chữ nhật có 500 vòng dây, diên tích mỗi vòng dây là 220 cm2 , khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây, trong 1 từ trường đều có vecto cảm ứng từ B vuông góc với trục  quay và có độ lớn [tex]\frac{\sqrt{2}}{5\pi }[/tex]T , suất điện động cực đại trong khung dây bằng

A. 110[tex]\sqrt{2}[/tex]          B. 200[tex]\sqrt{2}[/tex]  
C. 110                                    D. 220
Bài này có lẽ tương đối đơn giản em dùng công thức sau:[tex]E_{0}=NBS\omega =500.\frac{\sqrt{2}}{5\pi }220.10^{-4}2\pi .50=220\sqrt{2}(V)[/tex]