Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: drawar trong 10:22:50 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8567Tiêu đề: Cho em hỏi một số bài về điện xoay chiều
Gửi bởi: drawar trong 10:22:50 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1. Phải nâng cao hiệu điện thế nguồn lên bao nhiêu lần để giảm hao phí công suất trên đường dây 100 lần trong khi vẫn giữ công suất tải tiêu thụ không đổi. Biết rằng ban đầu độ giảm thế trên đường dây là [tex]\Delta U=3U_{1}, U_{1}[/tex] là hiệu điện thế của tải tiêu thụ lúc đầu.
A. 10 lần
B. [tex]\sqrt{10}[/tex] lần
C. 2,575 lần
D. 0,388 lần

2. Cho mạch RLC nối tiếp, hiệu điện thế xoay chiều đặt vào 2 đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi, f thay đổi được. Khi tần số là [tex]f_{1}[/tex] và [tex]f_{2}=4f_{1}[/tex] thì công suất như nhau. Tăng f từ [tex]2,5f_{1}[/tex] đến [tex]5,5f_{1}[/tex] thì tổng trở
A. tăng, sau đó giảm
B. giảm, sau đó tăng
C. luôn tăng
D. luôn giảm


3. Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là [tex]10\Omega[/tex] , khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 100(V) thì sinh ra một công suất 37,5(W). Biết hệ số công suất của động cơ là 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:
A. 1,5 A
B. 0,5 A
C. 7,5 A
D. 4,5 A
(Câu này lấy từ đề thi thử số 4 trên tạp chí VL&TT, trong lời giải có ghi là giải đc 2 nghiệm 7,5 A và 0,5 A nhưng loại 1 nghiệm mà em không hiểu tại sao)

Em cảm ơn :D


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi một số bài về điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:47:52 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
3. Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là [tex]10\Omega[/tex] , khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 100(V) thì sinh ra một công suất 37,5(W). Biết hệ số công suất của động cơ là 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:
A. 1,5 A
B. 0,5 A
C. 7,5 A
D. 4,5 A
(Câu này lấy từ đề thi thử số 4 trên tạp chí VL&TT, trong lời giải có ghi là giải đc 2 nghiệm 7,5 A và 0,5 A nhưng loại 1 nghiệm mà em không hiểu tại sao)
công suất sinh ra là công suất có ích. ta có:

[tex]P=UIcos\varphi =P_i_c_h+P_p_h_i[/tex] [tex]\Leftrightarrow 100I.0,8=37,5+10I^2\Rightarrow I=7,5A[/tex] hoặc 0,5A

nếu chọn 7,5A thì hao phí quá lớn =>hiệu suất thấp.... :DTiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi một số bài về điện xoay chiều
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 11:30:59 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
câu 2 :
[tex]f_{ch}=2Hz[/tex]
2 < 2,5 < 5,5 (Hz)
===> I lun giảm
====> Z tăng ( do U ko đổi )


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi một số bài về điện xoay chiều
Gửi bởi: drawar trong 03:29:17 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Cảm ơn mọi người. Còn bài 1 nữa, ai hướng dẫn cho em với  :D