Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 09:49:19 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8565Tiêu đề: giúp mình 1 câu sóng ánh sáng
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 09:49:19 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Trong tn Y-âng, chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc màu lam và đỏ có khoảng vân tương ứng là i1=0,48mm và i2=0,64mm. Xét 2 điểm A, B cùng phía với vân trung tâm và cách nhau 3,84mm. Tại A cả 2 ánh sáng đều cho vân sáng. Số vân sáng cùng màu nhiều nhất trong đoạn AB là? Đáp số là 6 vân.

tks nha :D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 1 câu sóng ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:07:07 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Trong tn Y-âng, chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc màu lam và đỏ có khoảng vân tương ứng là i1=0,48mm và i2=0,64mm. Xét 2 điểm A, B cùng phía với vân trung tâm và cách nhau 3,84mm. Tại A cả 2 ánh sáng đều cho vân sáng. Số vân sáng cùng màu nhiều nhất trong đoạn AB là? Đáp số là 6 vân.

tks nha :D

Khoảng vân trùng : [tex]i_{t} = 4i_{1} = 3i_{2} = 1,92mm[/tex]

Số vân lam có trong đoạn AB : [tex]n_{1} = [\frac{AB}{i_{1}}] + 1 = 9[/tex]

Số vân đỏ có trong đoạn AB : [tex]n_{2} = [\frac{AB}{i_{2}}] + 1 = 7[/tex]

Số vân trùng trong đoạn AB : [tex]n = [\frac{AB}{i_{t}}] + 1 = 3[/tex]

Số vân màu lam có trong đoạn AB : 9 - 3 = 6 là số cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 1 câu sóng ánh sáng
Gửi bởi: thangco11a1 trong 10:13:45 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Đầu tiên ta tính i(trùng)=1,92mm  : i(trùng) là khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm
ta có i1< i2 < i(trùng) suy ra i1 cho nhiều vân sáng nhất.
Trong đoạn AB có 3,83/0.48=8 vân sáng của i1
tương tự trong đoạn AB có 2 vân trùng:
suy ra đáp án