Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 0mg01235 trong 09:14:48 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8563Tiêu đề: Một bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: 0mg01235 trong 09:14:48 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Một sợi dây đàn hồi dài 90cm có 2 đầu cố định.Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng(với O và M là 2 nút),biên độ tại bụng là 3cm.Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5cm.Tính NO:
A.1cm           B.3cm               C.5cm             D.7cm


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:19:33 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Một sợi dây đàn hồi dài 90cm có 2 đầu cố định.Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng(với O và M là 2 nút),biên độ tại bụng là 3cm.Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5cm.Tính NO:
A.1cm           B.3cm               C.5cm             D.7cm

ta có: [tex]3\frac{\lambda }{2}=90\Rightarrow \lambda =60cm[/tex]

gọi điềm bụng gần O nhất là B, B có biên là Amax, trung điểm Amax là I.

thời gian sóng truyền từ O đến N bằng thời gian B dao động từ VTCB đến I và bằng T/12

=> [tex]ON=\frac{\lambda }{12}=5cm[/tex]