Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoisaocodon trong 08:41:55 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8561Tiêu đề: nhờ giúp bài biến đổi chu kì con lắc đơn
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 08:41:55 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Một đồng hồ đếm giây sử dụng con lắc đơn chạy đúng ở nhiệt độ 24 C và độ cao 200 m. Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km và thanh con lắc có hệ số nở dài λ = 2.10-5 K-1. Khi đưa đồng hồ lên độ cao 600 m và nhiệt độ tại đó là 20 C thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy
   A. nhanh 8,86 s.   B. chậm 8,86 s.   C. chậm 1,94 s.   D. nhanh 1,94 s.


Tiêu đề: Trả lời: nhờ giúp bài biến đổi chu kì con lắc đơn
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:40:38 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Một đồng hồ đếm giây sử dụng con lắc đơn chạy đúng ở nhiệt độ 24 C và độ cao 200 m. Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km và thanh con lắc có hệ số nở dài λ = 2.10-5 K-1. Khi đưa đồng hồ lên độ cao 600 m và nhiệt độ tại đó là 20 C thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy
   A. nhanh 8,86 s.   B. chậm 8,86 s.   C. chậm 1,94 s.   D. nhanh 1,94 s.


mình có ý này, các bạn xem thế nào.
đồng hồ chạy đúng ở độ cao 200m và nhiệt độ [tex]24^0C[/tex]
, T=2s. chọn vị trí này làm chuẩn.khi đưa lên vị trí 600m và [tex]20^0C[/tex], ta xem như đưa vật xa vị trí ban đầu 400m.

khi thay đổi cả chiều dài dây và nhiệt độ thì sai lệch thời gian trong 1 chu kì được tính:

[tex]\frac{\Delta T}{T}=\frac{h'}{R}+\frac{1}{2}\lambda (t_2-t_1)[/tex]

thay số ta được [tex]\Delta T=\frac{9}{400000}s[/tex] >0 =>đồng hồ chạy chậm

dùng tam suất, trong 1 ngày đêm sẽ chậm [tex]t=\frac{86400.\Delta T}{T}=1,944s[/tex]