Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 11:25:44 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8553Tiêu đề: đề thi thử KHTN
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 11:25:44 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
1)1 chất điểm dao động điều hòa trên truc Ox với chu kì T = 2s , A=10
taïi thời điểm t ,lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F=0,148 và động lượng của vật lúc đó là p=0,0628 kg.m/s . khối lượng của vật là ????

2) cho em hỏi con lắc chuyển động đi lên nhanh dần đều thì g sẽ thay đổi như thế nào???


3) cho 1 khối phóng xạ có độ phóng xạ Ho, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau , chu kì bán rã lần lượt là T1= 2h, T2 = 3h . Sau 6h thì độ phóng xạ của khối chất ?????
xin thầy cô giúp giùm , cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: đề thi thử KHTN
Gửi bởi: SH.No1 trong 11:27:03 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
câu 3 coi ở đây nhé bạn http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7631


Tiêu đề: Trả lời: đề thi thử KHTN
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:14:12 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

2) cho em hỏi con lắc chuyển động đi lên nhanh dần đều thì g sẽ thay đổi như thế nào???


Cái này sử dụng lực quán tính của lớp 10 để giải quyết.

Bình thường ta xét con lắc đơn gắn trong thang máy. Bài toán này ứng với thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a.

Chọn chiều dương thẳng đứng hướng lên.

Xét hệ quy chiếu gắn với thang máy: Theo ĐL II Newton: Khi con lắc cân bằng:

[tex]\vec{P} + \vec{T} + \vec{F}_{qt}= \vec{0}[/tex]

Chiếu lên chiều (+): [tex]T - F_{qt}- P =0\Rightarrow T = F_{qt}+ P= m\left<g + a \right>[/tex]

Lúc này ta có thể xem con lắc trên là con lắc đơn thông thường trong HQC gắn với thang máy. Nhưng con lắc này sẽ dao động với gia tốc trọng trường biểu kiến là:

[tex]g' = g + a > g[/tex]

Tức là trong trường hợp này gia tốc trọng trường biểu kiến của con lắc sẽ lớn hơn g.


Tiêu đề: Trả lời: đề thi thử KHTN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:44:44 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1)1 chất điểm dao động điều hòa trên truc Ox với chu kì T = 2s , A=10
taïi thời điểm t ,lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F=0,148 và động lượng của vật lúc đó là p=0,0628 kg.m/s . khối lượng của vật là ????
F_k=k.|x|
p=m|v|
[tex]==> \frac{F^2}{p^2}=\omega^4.\frac{x^2}{v^2}[/tex]
[tex]==> x^2=\frac{F^2.v^2}{p^2.\omega^4}=A^2-\frac{v^2}{\omega^2}[/tex]
[tex]==> 0,057v^2=0,1^2-\frac{v^2}{10} ==> 0,157v^2=0,1^2 ==>v=0,252m/s[/tex]
==> m=0,248kg=248,88g


Tiêu đề: Trả lời: đề thi thử KHTN
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 11:21:19 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
4) cho mạch dao động lý tưởng LC : tại thời điểm t1 cường độ dòng điện  và hiệu điện thế giữa 2 bản tụ  là i1= 0.2mA và u1 = 2V  , tai, thời điểm t2 các giá trị này là i2 = 0.3mA và u2 = 1.225V . giá trị cực đại của dòng điện thuộc vào khoảng ??? :-[
5) trong thí nghiệm Y âng giao thoa về ánh sáng , khe hẹp  S phát ra đồng thời 3 bước sóng có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 = 0.48[tex]\mu[/tex]m
[tex]\lambda[/tex]2=0.64[tex]\mu[/tex]m
[tex]\lambda[/tex]3=0.72[tex]\mu[/tex]m
trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng có màu đỏ ??? ( cho em hỏi cách làm tổng quát nhất của dạng naj ) xin cám ơn  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: đề thi thử KHTN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:45:51 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
4) cho mạch dao động lý tưởng LC : tại thời điểm t1 cường độ dòng điện  và hiệu điện thế giữa 2 bản tụ  là i1= 0.2mA và u1 = 2V  , tai, thời điểm t2 các giá trị này là i2 = 0.3mA và u2 = 1.225V . giá trị cực đại của dòng điện thuộc vào khoảng ??? :-[
Bạn dùng công thức độc lập hay công thức năng lượng trong dao động.
[tex]\frac{u^2}{U_o^2}+\frac{i^2}{I_0^2}=1[/tex]
Th1: [tex]\frac{2^2}{U_o^2}+\frac{0,2^2}{I_0^2}=1[/tex]
Th1: [tex]\frac{1,225^2}{U_o^2}+\frac{0,3^2}{I_0^2}=1[/tex]
[tex]==> I_0(mA) , U_0 (V)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: đề thi thử KHTN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:17:11 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
5) trong thí nghiệm Y âng giao thoa về ánh sáng , khe hẹp  S phát ra đồng thời 3 bước sóng có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 = 0.48[tex]\mu[/tex]m
[tex]\lambda[/tex]2=0.64[tex]\mu[/tex]m
[tex]\lambda[/tex]3=0.72[tex]\mu[/tex]m
trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng có màu đỏ ??? ( cho em hỏi cách làm tổng quát nhất của dạng naj ) xin cám ơn  [-O<
Tổng quát :
+ Tìm vị trí vân trùng (ứng với các giá trị k)
[tex]k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2=k_3.\lambda_3[/tex]
[tex]==> k1=BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_2)/\lambda_1[/tex]
[tex]==> k2=BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_2)/\lambda_2[/tex]
[tex]==> k3=BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_2)/\lambda_3[/tex]
+ Tìm số vân trùng (1,2)
[tex]k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2 ==> N_{12}[/tex](Không kể vân trùng 3 bx)
+ Tìm số vân trùng (1,3)
[tex]k_1.\lambda_1=k_3.\lambda_3 ==> N_{13}[/tex](Không kể vân trùng 3 bx)
+ Tìm số vân trùng (2,3)
[tex]k_2.\lambda_2=k_3.\lambda_3 ==> N_{23}[/tex](Không kể vân trùng 3 bx)
==> Số vân màu 1: [tex](k_1-1)-N_{12}-N{13} [/tex](Không kể vân trùng 3 bx)
==> Số vân màu 2: [tex](k_2-1)-N_{12}-N{23}[/tex](Không kể vân trùng 3 bx)
==> Số vân màu 3: [tex](k_3-1)-N_{13}-N{23}[/tex](Không kể vân trùng 3 bx)
+ Tổng số vân sáng quan sát được (Không kể 2 vân trùng 3 bx)
[tex]N=(k_1-1)+(k_2-1)+(k_3-1)-N_{12}-N_{13}-N_{23}[/tex]
* Áp dụng vào bài:
+ Vị trí vân trùng 3 bức xạ :
[tex]BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_2)=5,76[/tex]
[tex]k_1=12;k_2=9; k_3=8[/tex]
+ Vân trùng 1,2 (Không tính vân trùng 3 bức xạ)
[tex]k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2 ==>k_1=4,k_2=3 ==> N_{12}=2[/tex]
+ Vân trùng 1,3(Không tính vân trùng 3 bức xạ)
[tex]k_1.\lambda_1=k_3.\lambda_3 ==>k_1=3,k_3=2 ==> N_{13}=3[/tex]
+ Vân trùng 2,3(Không tính vân trùng 3 bức xạ)
[tex]k_2.\lambda_2=k_3.\lambda_3 ==>k_2=9,k_3=8 ==> N_{23}=0[/tex]
* Vân màu 1: N1=11-2-3=6
* Vân màu 2 : N2=8-2=6
* Vân màu 3 : N3=7-3=4
* Tổng vân sáng : N=11+8+7-2-3=21


Tiêu đề: Trả lời: đề thi thử KHTN
Gửi bởi: missyou266 trong 06:09:29 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1)1 chất điểm dao động điều hòa trên truc Ox với chu kì T = 2s , A=10
taïi thời điểm t ,lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F=0,148 và động lượng của vật lúc đó là p=0,0628 kg.m/s . khối lượng của vật là ????
F_k=k.|x|
p=m|v|
[tex]==> \frac{F^2}{p^2}=\omega.\frac{x^2}{v^2}[/tex]
[tex]==> x^2=\frac{F^2.v^2}{p^2.\omega}=A^2-\frac{v^2}{\omega^2}[/tex]
[tex]==> 1,76789v^2=0,1^2-\frac{v^2}{10} ==> 1,86789v^2=0,1^2 ==>v=0,07317m/s[/tex]
==> m=0,858kg
cau nay thay trieubeo giai co van de roi ? dap an la (250g) ma thay, thay xem lai link thay quangduong giai http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=printpage;topic=7368.0


Tiêu đề: Trả lời: đề thi thử KHTN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:29:33 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Trích dẫn
1)1 chất điểm dao động điều hòa trên truc Ox với chu kì T = 2s , A=10
taïi thời điểm t ,lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F=0,148 và động lượng của vật lúc đó là p=0,0628 kg.m/s . khối lượng của vật là ????
F_k=k.|x|
p=m|v|
[tex]==> \frac{F^2}{p^2}=\omega^4.\frac{x^2}{v^2}[/tex]


cau nay thay trieubeo giai co van de roi ? dap an la (250g) ma thay, thay xem lai link thay quangduong giai http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=printpage;topic=7368.0
nhầm chỗ [tex]\omega^4[/tex] chứ không phải [tex]\omega[/tex] đã chỉnh lại m=248,9g