Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:59:04 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8548Tiêu đề: giúp mình 2 bài hữu cơ với
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:59:04 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn m gam cao su isopren đã được lưu hóa bằng không khí vừa đủ (chứa 20% O2 và 80% N2), làm lạnh hỗn hợp sau phản ứng để ngưng tụ hết hơi nước thì thu được 1709,12 lít hỗn hợp khí (đktc). Lượng khí này làm này tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 0,1 mol Br2. Xác định m
A. 159,6 gam   B. 159,5 gam   C. 141,1 gam                  D. 141,2 gam

Câu 22: Đun nóng hỗn hợp gồm  1 mol HCOOH, 1 mol CH3COOH và 2 mol C2H5OH ở t oC (trong bình kín dung tích không đổi) đến trạng thái cân bằng thì thu được 0,6 mol HCOOC2H5 và 0,4 mol CH3COOC2H5. Nếu đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH, 3 mol CH3COOH và a mol C2H5OH ở điều kiện như trên đến trạng thái cân bằng thì thu được 0,8 mol HCOOC2H5. Giá trị a là
A. 12,88 mol         B. 9,97 mol         C. 5,6 mol          D. 6,64 mol
   ai giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 2 bài hữu cơ với
Gửi bởi: thanhkimvp trong 09:25:16 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
bai 20:
Hỗn hợp sau PƯ gốm   76.3 mol khí  (SO2, CO2, N2)
gọi x la số mon của m gam cao su
CH2-C(CH3)=CH-CH2------>CO2  +H2O
        x mol                +O2    5x      4x

S   +   O2  ----> SO2


sO2  +Br2 +H2O ----> 2HBr     +H2SO4


=>   nSO2  = 0.1

có: nN2=4nO2

lại có: nO2=nSO2  +  nCO2  + 0.5  n H2O  =0.1  + 7x
=>  nN2=0.4  + 28 x
=>0.4+28x+0.1+5x=76.3
<=>  x =2.296969696969696969696
=>m=68x+0.1*32=159.3939393933939393939393933939393
:D