Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 07:57:24 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8544Tiêu đề: 3 bài thi thử đại học khó
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 07:57:24 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Mong các thầy giúp em 3 bài khó này:

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò co có khối lượng không đáng kể, độ cứng k.Vật M=400g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang.Đặt 1 vật mo = 100g lên trên vật M, hệ gồm 2 vật mo + M đang đứng yên.Dùng vật m bắn vào M vận tốc v0 va chạm là hoàn toàn đàn hồi.Sau va chạm ta thấy cả hai vật cùng dao động điều hòa.Cho biết hệ số ma sát giữa m0 và M là 0,4.Hỏi vật tốc vo của vật m phải nhỏ hơn một giá trị bằng bao nhiêu để vật mo vẫn đứng yên (không bị trượt) trên vật M trong khi hệ dao động
A. vo [tex]\leq[/tex]1,34(m/s)          B. vo [tex]\geq[/tex]1,34 m/s
C. vo [tex]\leq[/tex]3,14(m/s)          D. vo [tex]\leq[/tex]3,14(m/s)


Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100[tex]\sqrt{3}[/tex] ôm, một cuộn cảm có hệ số tự cảm L=1/pi và một tụ điện có điện dung C = [tex]\frac{10^{-4}}{2\pi}[/tex]F mắc nối tiếp.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp u =200[tex]\sqrt{2}[/tex](100pi. t + pi/6) (V). Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ t1 = [tex]\frac{1}{300}[/tex]s đến thời điểm t2 = [tex]\frac{1}{150}[/tex]s là:
A. 345,68W                     B. 264,56W                C. 236,34W                  D. 386,64W


Câu 3: Cho đoạn mạch gồm R=100 ôm mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=[tex]\frac{\sqrt{3}}{2\pi}[/tex]H. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp có biểu thức: u = 400.[tex]cos^{2}100\pi t[/tex](V). Biểu thức dòng điện trong mạch là:
A. i = 2+ cos(200[tex]\pi[/tex]t - [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) (A)
B. i = 2 + 2cos (100[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) (A)
C. i = 2 coscos (100[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) (A)
D. i = 1 + 2 cos(200[tex]\pi[/tex]t - [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) (A)

Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử đại học khó
Gửi bởi: Đặng Văn Quyết trong 10:22:39 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Câu 3: Cho đoạn mạch gồm R=100 ôm mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=[tex]\frac{\sqrt{3}}{2\pi}[/tex]H. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp có biểu thức: u = 400.[tex]cos^{2}100\pi t[/tex](V). Biểu thức dòng điện trong mạch là:
A. i = 2+ cos(200[tex]\pi[/tex]t - [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) (A)
B. i = 2 + 2cos (100[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) (A)
C. i = 2 coscos (100[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) (A)
D. i = 1 + 2 cos(200[tex]\pi[/tex]t - [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) (A)
(http://nm8.upanh.com/b3.s26.d2/12af2ab24cb389d41da82396951e6c81_44662528.vatly12.png)[/url]


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử đại học khó
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 11:08:15 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
còn bài 1 với bài 2 nữa, giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử đại học khó
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:34:50 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
bai 2 ban xem day nhe

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8508.0


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử đại học khó
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 07:04:12 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
thế còn bài 1 làm như thế nào nhỉ?khó quá!