Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 05:31:46 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8536Tiêu đề: giúp em câu điện xoay chiều
Gửi bởi: asama_an32 trong 05:31:46 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Đặt điện áp xoay chiều u=Uocos(wt) (Uo,w ko đổi) vào 2 đầu đoạn mạch RLC, trong đó cuộn dây thuần cảm có L thay đổi. Khi L=L1 hay L=L2 với L1>L2 thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng P1,P2 với P1=3.P2; độ lêch pha giữa điện áp 2 đầu mạch điện với cường độ dòng điện trong mạch tương ứng [tex]\phi_{1}[/tex] và [tex]\phi_{2}[/tex], với [tex]|\phi_{1}| + |\phi_{2}| = \frac{\pi}{2}[/tex]. Độ lớn của [tex]\phi_{1}[/tex] và [tex]\phi_{2}[/tex] là ?
(đa: [tex]\frac{\pi}{6}[/tex] và [tex]\frac{\pi}{3}[/tex])


Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu điện xoay chiều
Gửi bởi: gngocastr trong 09:28:47 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
có P1=3P2 => Z2=[tex]\sqrt{3}[/tex]Z1
=> cos[tex]\varphi 1[/tex]=[tex]\sqrt{3}[/tex]cos[tex]\varphi 2[/tex]
[tex]\varphi 1[/tex]+[tex]\varphi 2[/tex]=pi/2
=> sin[tex]\varphi 2[/tex]=[tex]\sqrt{3}[/tex]cos[tex]\varphi 2[/tex]
=> tan[tex]\varphi 2[/tex]=[tex]\sqrt{3}[/tex]
=>[tex]\varphi 2[/tex]=pi/3
=> [tex]\varphi 1[/tex]=pi/6