Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 02:40:13 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8530Tiêu đề: BÀI TẬP ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: SH.No1 trong 02:40:13 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
1) Cho mạch điện AB gồm một điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện C và một cuộn dây theo đúng thứ tự. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện, N là điểm nối giữa tụ điện và cuộn dây. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng [tex]120\sqrt{3}V[/tex] không đổi, f=50Hz thì đo được điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và B là 120V, điện áp Uan lệch pha [tex]\pi/2[/tex] so với Umb đồng thời Uab lệch pha [tex]\pi/3[/tex] so vơi Uan. Biết công suất tiêu thụ của mạch khi đó là 360W. Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất tiêu thụ của mạch là?


2) Cho đoạn mạch RLC nt, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch [tex]u=220\sqrt{2}cos2\pi ft; R=100\Omega[/tex] ; L là cuộn cảm thuần, [tex]L=1/\pi H[/tex]; Tụ điện có điện dung C và tần số f thay đổi được. Điều chỉnh [tex]C=C_x[/tex] , sau đó điều chỉnh tần số, khi [tex]f=f_x[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C đạt cực đại; giá trị lớn nhất này gấp 5/3 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị của [tex]C_x[/tex] và tần số [tex]f_x[/tex] bằng?

3) Đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở [tex]R=160\Omega[/tex] mắc nối tiếp với một cuộn dây và mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dung 220V-50Hz. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 80V, hai đầu cuộn dây là 180V. Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng?

thầy và các bạn giúp e với ạ. e xin cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 03:33:24 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

3) Đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở [tex]R=160\Omega[/tex] mắc nối tiếp với một cuộn dây và mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dung 220V-50Hz. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 80V, hai đầu cuộn dây là 180V. Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng?

thầy và các bạn giúp e với ạ. e xin cảm ơn ạ[/size]
giúp lại bạn câu này :D
[tex]tan\varphi =\frac{U_{r}}{U_{l}}[/tex] ==> [tex]cos\varphi[/tex]
ta có tỉ lệ [tex]\frac{U_{l}}{U_{r}}=\frac{Z_{l}}{Zr}[/tex] ==> Zl =?.
áp dụng [tex]P=U.I.cos\phi[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 03:38:40 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
3) Đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở [tex]R=160\Omega[/tex] mắc nối tiếp với một cuộn dây và mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dung 220V-50Hz. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 80V, hai đầu cuộn dây là 180V. Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng?
Ở đây ta tính được cường độ dòng điện hiệu dụng I = UR / R = 80/160=0,5A
Mặt khác dễ dàng suy ra được cuộn dây không thuần cảm vì:[tex]U_{R}^{2}+U_{L}^{2}=80^{2}+180^{2}\neq 220^{2}[/tex]
Vậy ta có:[tex]\left(U_{R}+U_{r} \right)^{2}+U^{2}_{L}=U^{2}\Rightarrow U_{R}+U_{r}\approx 126,5V[/tex]
Vậy công suất tiêu thụ [tex]P=UIcos\varphi =\left(U_{R}+U_{r} \right).I=63,25W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: SH.No1 trong 03:43:37 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
thầy ơi bài đấy đáp án 70W ạ!


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:25:07 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

3) Đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở [tex]R=160\Omega[/tex] mắc nối tiếp với một cuộn dây và mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dung 220V-50Hz. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 80V, hai đầu cuộn dây là 180V. Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng?

[tex]I=\frac{U_R}{R}=0,5A[/tex]

[tex]Z^2=\frac{U^2}{I^2}=440^2=(R+r)^2+Z_L^2[/tex] (1)

[tex]Z_d^2=\frac{U_d^2}{I^2}=360^2=r^2+Z_L^2[/tex] (2)

từ (1),(2) => [tex]r=120\Omega[/tex]

[tex]P=(R+r)I^2=70W[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:29:16 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
3) Đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở [tex]R=160\Omega[/tex] mắc nối tiếp với một cuộn dây và mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dung 220V-50Hz. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 80V, hai đầu cuộn dây là 180V. Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng?
Ở đây ta tính được cường độ dòng điện hiệu dụng I = UR / R = 80/160=0,5A
Mặt khác dễ dàng suy ra được cuộn dây không thuần cảm vì:[tex]U_{R}^{2}+U_{L}^{2}=80^{2}+180^{2}\neq 220^{2}[/tex]
Vậy ta có:[tex]\left(U_{R}+U_{r} \right)^{2}+U^{2}_{L}=U^{2}\Rightarrow U_{R}+U_{r}\approx 126,5V[/tex]
Vậy công suất tiêu thụ [tex]P=UIcos\varphi =\left(U_{R}+U_{r} \right).I=63,25W[/tex]

hình như thầy nhằm [tex]U_d=U_L[/tex] ^-^


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 04:29:53 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
3) Đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở [tex]R=160\Omega[/tex] mắc nối tiếp với một cuộn dây và mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dung 220V-50Hz. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 80V, hai đầu cuộn dây là 180V. Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng?
Ở đây ta tính được cường độ dòng điện hiệu dụng I = UR / R = 80/160=0,5A
Mặt khác dễ dàng suy ra được cuộn dây không thuần cảm vì:[tex]U_{R}^{2}+U_{L}^{2}=80^{2}+180^{2}\neq 220^{2}[/tex]
Vậy ta có:[tex]\left(U_{R}+U_{r} \right)^{2}+U^{2}_{L}=U^{2}\Rightarrow U_{R}+U_{r}\approx 126,5V[/tex]
Vậy công suất tiêu thụ [tex]P=UIcos\varphi =\left(U_{R}+U_{r} \right).I=63,25W[/tex]

Xin lỗi nhầm UL với Ud nên không ra đáp án.  8-x


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:39:45 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

2) Cho đoạn mạch RLC nt, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch [tex]u=220\sqrt{2}cos2\pi ft; R=100\Omega[/tex] ; L là cuộn cảm thuần, [tex]L=1/\pi H[/tex]; Tụ điện có điện dung C và tần số f thay đổi được. Điều chỉnh [tex]C=C_x[/tex] , sau đó điều chỉnh tần số, khi [tex]f=f_x[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C đạt cực đại; giá trị lớn nhất này gấp 5/3 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị của [tex]C_x[/tex] và tần số [tex]f_x[/tex] bằng?

thay đổi f để điện áp 2 đầu tụ cực đại thì

[tex]U_C_m_a_x=\frac{2UL}{R\sqrt{4LC-R^2C^2}}[/tex]

mà [tex]U_C_m_a_x=\frac{5}{3}U[/tex]

từ 2pt => C=31,83 F hoặc [tex]C=1,146.10^-^5F[/tex]

lúc này [tex]\omega_c =\frac{1}{L}\sqrt{\frac{L}{C}-\frac{R^2}{2}}[/tex] => f=....

Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:19:28 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
1) Cho mạch điện AB gồm một điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện C và một cuộn dây theo đúng thứ tự. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện, N là điểm nối giữa tụ điện và cuộn dây. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng [tex]120\sqrt{3}V[/tex] không đổi, f=50Hz thì đo được điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và B là 120V, điện áp Uan lệch pha [tex]\pi/2[/tex] so với Umb đồng thời Uab lệch pha [tex]\pi/3[/tex] so vơi Uan. Biết công suất tiêu thụ của mạch khi đó là 360W. Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất tiêu thụ của mạch là?

thế này nhé
   vecto Uam= vectoUab - vectoUmb
bình phương 2 vế lên. điện áp Uan lệch pha [tex]\pi/2[/tex] so với Umb đồng thời Uab lệch pha [tex]\pi/3[/tex] so vơi Uan nên Uab lệch pha 30độ so với Umb
 tính dc Uam=120V=UR
Uam=Umb   mà vecto Uam= vectoUab - vectoUmb và Umb lệch pha Uab 30độ nên Umb lệch pha so với Uam 60 độ, hay lệch pha so với i 60 độ, tính dc Ur=Umb.cos60=60 V
Umb vuông góc với Uan  nên [tex]\frac{UL-Uc}{Ur}.\frac{Uc}{UR}=1[/tex]
  lại có Umb=[tex]\sqrt{Ur^2+(UL-Uc)^2}[/tex]=120
từ đó tính dc   UC=40căn 3
công suất =[tex]\frac{(UR+Ur)^2}{R+r}[/tex]  , tính dc R+r, mà R=2r   suy ra R=60, r=30, I=2,
   bạn làm tiếp nhé

Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:18:20 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
1) Cho mạch điện AB gồm một điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện C và một cuộn dây theo đúng thứ tự. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện, N là điểm nối giữa tụ điện và cuộn dây. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng [tex]120\sqrt{3}V[/tex] không đổi, f=50Hz thì đo được điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và B là 120V, điện áp Uan lệch pha [tex]\pi/2[/tex] so với Umb đồng thời Uab lệch pha [tex]\pi/3[/tex] so vơi Uan. Biết công suất tiêu thụ của mạch khi đó là 360W. Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất tiêu thụ của mạch là?
Do uAN vuong góc uMB [tex]==> sin(60)=BC/AB[/tex]
[tex]==>BC=AB.\sqrt{3}/2=180V[/tex]
và [tex]cos(60)=AC/AB ==> AC=AB/2=60\sqrt{3}[/tex]
[tex]==> MC=BC-MB=180-120=60[/tex]
[tex]==> AM=\sqrt{CA^2+CM^2}=120=MB[/tex]
[tex]==>\varphi=30;\alpha=30[/tex]
[tex]==> (UR+Ur)=cos(30).U=180 [/tex]
[tex]==> Ur=180-120=60 ==> Ur=UR/2[/tex]
[tex]==> P=\frac{U^2}{3R/2}.cos(30)^2[/tex]
Khi nối tắt
[tex]P1=\frac{U^2}{R}.cos(30)^2[/tex]
[tex]==>P1=2P/3=240W[/tex]