Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dangkhoacb5 trong 01:24:29 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8527Tiêu đề: một số câu trong đề thi thử cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: dangkhoacb5 trong 01:24:29 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Câu 47 (đề Hà Tĩnh lần I): Đầu trên của một lò xo có độ cứng k = 100 N/m được gắn vào điểm cố định thông qua dây mềm nhẹ, không giãn. Đầu dưới của lò xo treo vật nặng m = 400g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một khoảng 2,0 cm rồi truyền cho vật tốc độ vo hướng về vị trí cân bằng. Lấy g = 10 m/s2. Giá trị lớn nhất của vo để vật còn dao động điều hòa là:
A.   50,0 cm/s.
B.   54,8 cm/s.
C.   20,0 cm/s.
D.   17,3 cm/s.
Một số câu trong đề thi thử lần I của gstt.vn:
Câu 4: Cho 2 con lắc lò xo giống nhau với độ cứng lò xo là k = 100 N/m và khối lượng vật nặng là m cùng dao động trên mặt bàn nằm ngang, trục song song với nhau và vị trí cân bằng ở ngang nhau. Tại thời điểm ban đầu hai vật có ly độ khác nhau. Thời gian giữa 5 lần 2 vật ở cùng li độ khi đang chuyển động là t= 0,6s. Giá trị m là:
A.   0,282 kg.
B.   0,2 kg.
C.   0,3 kg.
D.   0,228 kg.
(theo mình nghĩ thi đáp án là câu A nhưng tại sao câu trả lời là D cũng không biết nữa)
Câu 13: Một hỗn hợp 2 chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là T1= 1h, T2 = 2h. Vậy chu kì bán rã của hỗn hợp trên là bao nhiêu???
Câu 22: Một lò xo có độ cứng k = 10 N/m một đầu gắn với một vật có khối lượng m = 100g, đầu kia gắn cố định. Hệ dao động trên mặt bàn nằm ngang, hệ số ma sát không đổi và bằng 0,05. Ban đầu biên độ dao động của vật là Ao. Vật dao động tắt dần (bỏ qua lực cản không khí), tổng quãng đường đi được là 30 cm. Lấy g = 10 m/s2, giá trị Ao là:
A.   5,5 cm.
B.   5 cm
C.   5,48 cm.
D.    6 cm.
Câu 28: Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu mạch ngoài RLC nối tiếp. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua cuộn dây của máy phát là không đổi. Khi rôto của máy phát quay với tốc độ n0 (vòng/ phút) thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt cực đại. Khi rôto của máy phát quay với tốc độ n1 (vòng/ phút) và n2 (vòng/ phút) thì công suất mạch ngoài có cùng giá trị. Hệ thức liên hệ giữa n0, n1, n2 là:
A.   n0^2 = n1n2.
B.   n¬0^2 = n1^2 + n2^2.
C.   n¬0^2 = ( n1^2.n2^2)/( n1^2 + n2^2).
D.   n¬0^2 = 2.( n1^2.n2^2)/( n1^2 + n2^2).
(đáp án là câu D)


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi thử cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:39:53 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Câu 47 (đề Hà Tĩnh lần I): Đầu trên của một lò xo có độ cứng k = 100 N/m được gắn vào điểm cố định thông qua dây mềm nhẹ, không giãn. Đầu dưới của lò xo treo vật nặng m = 400g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một khoảng 2,0 cm rồi truyền cho vật tốc độ vo hướng về vị trí cân bằng. Lấy g = 10 m/s2. Giá trị lớn nhất của vo để vật còn dao động điều hòa là:
A.   50,0 cm/s.
B.   54,8 cm/s.
C.   20,0 cm/s.
D.   17,3 cm/s
Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB : [tex]\Delta l = \frac{mg}{k} =[/tex]

Để vật còn dao động điều hòa ta phải có : [tex]A < \Delta l[/tex] (1)

Mặt khác : [tex]A = \sqrt{x^{2}+(v0 /\omega )^{2}}[/tex] (2)

1) và (2)suy ra v0


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi thử cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:45:26 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012


Một số câu trong đề thi thử lần I của gstt.vn:
Câu 4: Cho 2 con lắc lò xo giống nhau với độ cứng lò xo là k = 100 N/m và khối lượng vật nặng là m cùng dao động trên mặt bàn nằm ngang, trục song song với nhau và vị trí cân bằng ở ngang nhau. Tại thời điểm ban đầu hai vật có ly độ khác nhau. Thời gian giữa 5 lần 2 vật ở cùng li độ khi đang chuyển động là t= 0,6s. Giá trị m là:
A.   0,282 kg.
B.   0,2 kg.
C.   0,3 kg.
D.   0,228 kg.
(theo mình nghĩ thi đáp án là câu A nhưng tại sao câu trả lời là D cũng không biết nữa)

Áp dụng kết quả của bài toán : ( xem  tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7854.msg36642#msg36642) ) ta có t = 2T suy ra T từ đó tính m


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi thử cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:57:08 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Câu 28: Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu mạch ngoài RLC nối tiếp. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua cuộn dây của máy phát là không đổi. Khi rôto của máy phát quay với tốc độ n0 (vòng/ phút) thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt cực đại. Khi rôto của máy phát quay với tốc độ n1 (vòng/ phút) và n2 (vòng/ phút) thì công suất mạch ngoài có cùng giá trị. Hệ thức liên hệ giữa n0, n1, n2 là:
A.   n0^2 = n1n2.
B.   n¬0^2 = n1^2 + n2^2.
C.   n¬0^2 = ( n1^2.n2^2)/( n1^2 + n2^2).
D.   n¬0^2 = 2.( n1^2.n2^2)/( n1^2 + n2^2).
(đáp án là câu D)


Bài này xem phương pháp giải tại :taị đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6775.05i)