Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoisaocodon trong 09:42:39 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8522Tiêu đề: Nhờ các bác giúp một câu khó
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 09:42:39 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Cho đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây D và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 64 cosωt (V). Các điện áp hiệu dụng hai  đầu các phần tử lần lượt là UR = 16 V; UD = 16 V; UC = 64 V. Tỷ số hệ số công suất của cuộn dây và hệ số công suất của mạch bằng
   A. 15/17.   B. 8/32.   C. 8/17.   D. 15/8.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các bác giúp một câu khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:18:57 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Cho đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây D và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 64 cosωt (V). Các điện áp hiệu dụng hai  đầu các phần tử lần lượt là UR = 16 V; UD = 16 V; UC = 64 V. Tỷ số hệ số công suất của cuộn dây và hệ số công suất của mạch bằng
   A. 15/17.   B. 8/32.   C. 8/17.   D. 15/8.


[tex]U_d^2=U_L^2+U_r^2=16^2[/tex]  (1)

[tex]U^2=(U_R+U_r)^2+(U_L-U_C)^2=2.32^2[/tex] (2)

UR = 16, Uc = 64 (3)

(1),(2),(3) giải được UL, Ur =>[tex]cos\varphi _d[/tex]  và  [tex]cos\varphi[/tex] => tỉ số