Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 05:03:39 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8518Tiêu đề: hỏi lượng tử và yâng
Gửi bởi: anhngoca1 trong 05:03:39 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Câu 15 :    Một prôtôn bay với vận tốc v0 = 7,5.10^4m/s đến va chạm với một nguyên tử hyđrô ở trạng thái dừng cơ bản đang đứng yên. Sau va chạm prôtôn tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc v1 = 1,5.10^4m/s. Bỏ qua sự chênh lệch khối lượng của prôtôn và nguyên tử hyđrô, khối lượng của prôtôn là m=1,672.10^-27kg. Bước sóng của phôtôn mà nguyên tử bức xạ ra sau đó khi nguyên tử chuyển về trạng thái cơ bản là:
A.   130 [tex]\mu m[/tex]
 B.   0,31[tex]\mu m[/tex]
 C.   103 nm.   
D.   0,130 [tex]\mu m[/tex]

Câu 38 :    Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,2 m. Đặt giữa hai khe và màn một thấu kính hội tụ người ta tìm được hai vị trí thấu kính cách nhau d = 72 cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn. Ở vị trí mà ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai ảnh là 4 mm. Bỏ thấu kính ra và chiếu sáng hai khe bằng một ánh sáng đơn sắc có bước sóng  . Khoảng vân i = 0,8 mm. Bước sóng gần bằng  :

A.   0,46[tex]\mu m[/tex]
  
B.   0,52  [tex]\mu m[/tex]

C.   0,67  [tex]\mu m[/tex]

D.   0,57  [tex]\mu m[/tex]
   giúp mình với nhé


Tiêu đề: Trả lời: hỏi lượng tử và yâng
Gửi bởi: SH.No1 trong 06:32:44 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
câu 38 cậu thảm khảo ở đây nhé http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5196.0wap2