Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhoknhonhinho trong 12:01:31 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8512Tiêu đề: luong tu anh sang
Gửi bởi: nhoknhonhinho trong 12:01:31 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Câu 12: Chieu ánh sáng trang di qua lang  kính có góc chiet quang 30  thì thay ánh sáng tím có góc lech cuc tieu. Hãy tìm góc lech cua tia  do biet ndo = 1,54; nt = 1,58.

  A: 16  50’             B: 16,5             C: 15  6’                          D: 15,6           


Tiêu đề: Trả lời: luong tu anh sang
Gửi bởi: mizu_pro trong 12:34:36 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
tia tím lệch cực tiểu=> r(t)=A/2=15=>góc tới sini= sini(t)= sin15.1.58=? =>i=?
tìm được i=>r1(đ): sinr1(đ)=sini/1.54
=>r2(đ)=A-r1(đ)=>i2(đ)
Góc lệch tia đỏ= i+i2(đ)-A