Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Daniel Phung trong 11:38:25 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8510Tiêu đề: GIÚP EM BÀI HIỆU ỨNG DOPPLE VỚI
Gửi bởi: Daniel Phung trong 11:38:25 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Hai chiếc ôtô chuyển động trên một đường thẳng theo cùng một chiều với tốc độ 30m/s và 10m/s. Xe đi nhanh hơn khi chuẩn bị vượt qua xe kia thì bóp còi xin đường với tần số 750Hz. Lấy vận tốc âm trong không khí là 330m/s. Người ngồi trong xe phía trước nghe thấy âm của tiếng còi có tần số là :
   A. 706Hz   B. 906Hz.   C. 847Hz.   D. 800Hz.


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP EM BÀI HIỆU ỨNG DOPPLE VỚI
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:59:13 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Hai chiếc ôtô chuyển động trên một đường thẳng theo cùng một chiều với tốc độ 30m/s và 10m/s. Xe đi nhanh hơn khi chuẩn bị vượt qua xe kia thì bóp còi xin đường với tần số 750Hz. Lấy vận tốc âm trong không khí là 330m/s. Người ngồi trong xe phía trước nghe thấy âm của tiếng còi có tần số là :
   A. 706Hz   B. 906Hz.   C. 847Hz.   D. 800Hz.


Các bài loại này ta sử dụng công thức tổng quát sau :

Gọi u là vận tốc sóng ; [tex]v_{n}[/tex] là vận tốc của nguồn ; [tex]v_{t}[/tex] là vận tốc của máy thu ; [tex]f_{0}[/tex] là tần số do máy phát ra. Ta có công thức mở rộng về tần số máy thu nhận được là :

[tex]f = f_{0}\frac{u + v_{t}}{u - v_{n}} [/tex]

Với quy ước dấu : [tex]v_{n} > 0[/tex] khi nguồn tiến về máy thu và [tex]v_{n} < 0[/tex] khi nguồn dời xa máy thu

[tex]v_{t} > 0[/tex] khi máy thu tiến về nguồn và [tex]v_{n} < 0[/tex] khi máy thu dời xa nguồn