Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellangel1739 trong 11:18:32 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8509Tiêu đề: Mạch dao động
Gửi bởi: hellangel1739 trong 11:18:32 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Mạch chọn sóng của 1 máy thu vô tuyến gồm 1 cuộn dây có độ tự cảm [tex] L=2.5\mu H[/tex] và 1 tụ xoay. điện trở thuần của mạch: [tex]R=1.3m \Omega[/tex]. sau khi bắt được sóng điện từ có bước sóng 21.5m thì xoay nhanh tụ để suất điện động không đổi nhưng cường độ hiệu dụng dòng điện thì giảm xuống 1000 lần. Hỏi điện dung tụ thay đổi bao nhiêu?
A.0.33 pF
B.0.32 pF
C.0.31pF
D.0.3 pF


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:59:03 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Xem links tại đây, thầy Dương đã chứng minh rồi ,lắp số vô ra KQ nhóe http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8444.0http://