Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 11:04:01 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8508Tiêu đề: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:04:01 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
bài 1.Một ống thủy tinh dựng đứng, đầu dưới kín đầu trên hở chứa nước. thay đổi cột nước làm cho chiều cao cột không khí trong ống có thể thay đổi trong khoảng 45->85cm.Một âm thoa giao động trên miệng ống với f=680Hz. tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m. lúc có cộng hưởng âm chiều dài cột không khí là bao nhiêu

bài 2. công suất trung bình của mạch điện xoay chiêu tính như thế nào ạ


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:20:56 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
bài 1.Một ống thủy tinh dựng đứng, đầu dưới kín đầu trên hở chứa nước. thay đổi cột nước làm cho chiều cao cột không khí trong ống có thể thay đổi trong khoảng 45->85cm.Một âm thoa giao động trên miệng ống với f=680Hz. tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m. lúc có cộng hưởng âm chiều dài cột không khí là bao nhiêu
Bài tập này giống với dạng điều kiện để có sóng dừng với sợi dây 1 đầu cố định và 1 đầu tự do: Chỉ cần chiều dài thoả mãn điều kiện [tex]l=\left(2k +1 \right)\frac{\lambda }{4}=(2k+1).\frac{340}{680.4}=\left(2k+1 \right)\frac{1}{8}[/tex](m)
Do chiều dài của ống thay đổi từ 45cm đến 85 cm vậy [tex]45\leq l\leq 85\Leftrightarrow 45\leq \left(2k+1 \right)\frac{1}{8}.100\leq 85\Rightarrow 1,3\leq k\leq 2,9\Rightarrow k=2[/tex]
Vậy chiều dài của ống là: l = 62,5cm


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: mizu_pro trong 06:10:03 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
bài 2. công suất trung bình của mạch điện xoay chiêu tính như thế nào ạ

P= I^2.R = IU(R) = IUcos(phi) = (Ucos(phi))^2/R


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 01:45:49 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
bài 2. công suất trung bình của mạch điện xoay chiêu tính như thế nào ạ

P= I^2.R = IU(R) = IUcos(phi) = (Ucos(phi))^2/R

Vậy bài này làm thế nào ạ

Cho mạch xoay chiều gồm điện trơ thuần R=[tex]100\sqrt{3}[/tex] cuộn cảm thuần [tex]L=\frac{1}{\Pi }H[/tex]và tụ có [tex]C=\frac{10^{-4}}{2\Pi }F[/tex] mắc nối tiếp.Dat vào hai đầu mạch một hiệu điện thé xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos\left(100\Pi t+\frac{\Pi }{6} \right)[/tex]. Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ thời điểm t=1/300s------>t=1/150s là


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: mizu_pro trong 07:38:39 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

Vậy bài này làm thế nào ạ

Cho mạch xoay chiều gồm điện trơ thuần R=[tex]100\sqrt{3}[/tex] cuộn cảm thuần [tex]L=\frac{1}{\Pi }H[/tex]và tụ có [tex]C=\frac{10^{-4}}{2\Pi }F[/tex] mắc nối tiếp.Dat vào hai đầu mạch một hiệu điện thé xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos\left(100\Pi t+\frac{\Pi }{6} \right)[/tex]. Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ thời điểm t=1/300s------>t=1/150s là

Minh nghĩ công suât tb ở đây giống vận tốc tb

Aps dụng công thức tính công suất tức thời: P = UIcos[tex]\varphi [/tex] + UIcos[tex]cos\left(100\Pi t+\frac{\Pi }{6} \right)[/tex].
=> P2-P1 =  UIcos[tex]cos\left(100\Pi t2+\frac{\Pi }{6} \right)[/tex] -  UIcos[tex]cos\left(100\Pi t1+\frac{\Pi }{6} \right)[/tex]

nhét vào đường tròn lượng giác để tính P2-P1
Ptb = (P2-P1)/2

nhưng nếu như thế thì công suất tb lớn quá.
Không biết làm như thế đúng hay sai nhỉ?????
Bạn thử hỏi các thầy xem.


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: mizu_pro trong 07:50:38 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

nhét vào đường tròn lượng giác để tính P2-P1
Ptb = (P2-P1)/2


Sửa Ptb = (P2-P1)/[tex]\Delta t[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:07:13 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Cho mạch xoay chiều gồm điện trơ thuần R=[tex]100\sqrt{3}[/tex] cuộn cảm thuần [tex]L=\frac{1}{\Pi }H[/tex]và tụ có [tex]C=\frac{10^{-4}}{2\Pi }F[/tex] mắc nối tiếp.Dat vào hai đầu mạch một hiệu điện thé xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos\left(100\Pi t+\frac{\Pi }{6} \right)[/tex]. Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ thời điểm t=1/300s------>t=1/150s là
[tex]I_0=U_0/Z=\sqrt{2}, tan(\varphi)=\frac{ZL-ZC}{R} ==> \varphi=-30[/tex]
[tex]==> i=\sqrt{2}cos(\omega.t+\pi/3).[/tex]
Công suât tức thì:[tex]p=u.i=UIcos(-\pi/6)+UIcos(200\pi.t+\pi/2)[/tex]
==> công suất trung bình
[tex]p = UIcos(-\pi/6)+U.I\int_{t1}^{t2}{cos(200\pi.t+\pi/2)}dt[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 05:03:01 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Cho mạch xoay chiều gồm điện trơ thuần R=[tex]100\sqrt{3}[/tex] cuộn cảm thuần [tex]L=\frac{1}{\Pi }H[/tex]và tụ có [tex]C=\frac{10^{-4}}{2\Pi }F[/tex] mắc nối tiếp.Dat vào hai đầu mạch một hiệu điện thé xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos\left(100\Pi t+\frac{\Pi }{6} \right)[/tex]. Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ thời điểm t=1/300s------>t=1/150s là
[tex]I_0=U_0/Z=\sqrt{2}, tan(\varphi)=\frac{ZL-ZC}{R} ==> \varphi=-30[/tex]
[tex]==> i=\sqrt{2}cos(\omegat+\pi/2).[/tex]
Công suât tức thì:[tex]p=u.i=UIcos(-\pi/3)+UIcos(200\pi.t-\pi/3)[/tex]
==> công suất trung bình
[tex]p = UIcos(-\pi/3)+U.I\int_{t1}^{t2}{cos(200\pi.t-\pi/3)}dt[/tex]

thầy xem lại giúp em chỗ pha của I và tính đáp án luôn được không ạ vi theo em thấy nếu giải vậy thì p<200 mà các đáp án trên 200 cả

A345,68
B.264,56
C.236,34
d.386.64


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: mizu_pro trong 06:16:15 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012

[tex]I_0=U_0/Z=\sqrt{2}, tan(\varphi)=\frac{ZL-ZC}{R} ==> \varphi=-30[/tex]
[tex]==> i=\sqrt{2}cos(\omegat+\pi/2).[/tex]

[/quote]

thây tính nhầm chỗ này rồi ạ:
[tex] \varphi=-30=-\pi/6[/tex] ==> [tex]==> i=\sqrt{2}cos(100\pi t+\pi/3).[/tex]
Như vậy thì công tức thì sẽ là:
[tex]P=ui=Uocos(100\pi t+\pi/6)Iocos(100\pi t+\pi/3)
==>P=UI(cos\pi/6 + cos(200\pi t+\pi/2))[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 08:12:21 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
nhưng sao ra đáp án đúng


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:24:44 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
nhưng sao ra đáp án đúng
chắc không có đáp án vì Pmax cũng chỉ bằng U.I=200

em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ

 =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:42:46 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
xem giúp em bài này luôn ạ

Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau,2 nhánh được cuốn hai cuộn dây.Khi mắc 1 hiệu điện thế xoay chiều vào 1 cuộn thì các đường sức do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và chia đều cho hai nhánh còn lại.khi mắc cuộn 1 vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 240V thì cuộn 2 để hở có hiệu điện thế U2.Khi mắc vào cuộn hai 1 hiệu điện thế U2 thì cuộn 1 để hở có hiệu điện thế bao nhiêu? Biết răng điện trở của các cuộn dây không đáng kể


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:58:37 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
[tex]I_0=U_0/Z=\sqrt{2}, tan(\varphi)=\frac{ZL-ZC}{R} ==> \varphi=-30[/tex]
[tex]==> i=\sqrt{2}cos(\omegat+\pi/2).[/tex]
thây tính nhầm chỗ này rồi ạ:
[tex] \varphi=-30=-\pi/6[/tex] ==> [tex]==> i=\sqrt{2}cos(100\pi t+\pi/3).[/tex]
Như vậy thì công tức thì sẽ là:
[tex]P=ui=Uocos(100\pi t+\pi/6)Iocos(100\pi t+\pi/3)
==>P=UI(cos\pi/6 + cos(200\pi t+\pi/2))[/tex]
ừ tính nhầm đó,cảm ơn em nhé nhưng cũng không biết sao không có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:17:03 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
xem giúp em bài này luôn ạ

Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau,2 nhánh được cuốn hai cuộn dây.Khi mắc 1 hiệu điện thế xoay chiều vào 1 cuộn thì các đường sức do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và chia đều cho hai nhánh còn lại.khi mắc cuộn 1 vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 240V thì cuộn 2 để hở có hiệu điện thế U2.Khi mắc vào cuộn hai 1 hiệu điện thế U2 thì cuộn 1 để hở có hiệu điện thế bao nhiêu? Biết răng điện trở của các cuộn dây không đáng kể


giúp em bài này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:00:00 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Vì em vi phạm nội quy nên các thầy không giải dúng không ạ nếu vậy thì em xin lỗi
giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:50:18 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Vì em vi phạm nội quy nên các thầy không giải dúng không ạ nếu vậy thì em xin lỗi
giúp em với ạ
không phải đâu thú thật trieubeo chưa hiểu cái biến thế này nó như thế nào nữa


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 10:02:06 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Đây là một bài toán trong bộ đề vật lí cũ. Biến thế có dạng như thế này:
(http://nm1.upanh.com/b3.s27.d2/f2ff179b5ad6bfcc8b019760d06bb6ed_44777771.1.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 10:12:01 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Bài toán này chỉ cần lưu ý: [tex]\frac{\Delta \phi '}{\Delta t} = \frac{1}{2}\frac{\Delta \phi }{\Delta t}[/tex]

==> [tex]\frac{E1}{E2} = 2\frac{N1}{N2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:12:57 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
xem giúp em bài này luôn ạ

Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau,2 nhánh được cuốn hai cuộn dây.Khi mắc 1 hiệu điện thế xoay chiều vào 1 cuộn thì các đường sức do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và chia đều cho hai nhánh còn lại.khi mắc cuộn 1 vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 240V thì cuộn 2 để hở có hiệu điện thế U2.Khi mắc vào cuộn hai 1 hiệu điện thế U2 thì cuộn 1 để hở có hiệu điện thế bao nhiêu? Biết răng điện trở của các cuộn dây không đáng kể

Bài này cần chú ý là từ trường ở cuộn thứ: B2=B1/2
từ thông qua một vòng dây của cuộn sơ: phi1=B1.S
từ thông qua một vòng dây của cuộn thứ: phi2 =B2.S =B1.S/2=phi1/2
U1=e1 =-n1.(đạo hàm phi1 theo t)
U2 =e2 = -n2.(đạo hàm phi2 theo t)
nên: U2/U1 =n2/2n1. lúc sau thì đổi vai trò cho hai cuộn

U2/240 =n2/2n1 (1)
gọi hiệu điện thế ở cuộn 1 lúc sau là U1. ta có:
U1/U2 =n1/2n2 (2)
nhân 1 với 2 ta có: U1/240 =1/4 ->U1=240/4 =60V


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:21:24 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
venus_as3 là thầy giáo đúng không ạ. cho em xin lỗi nhé thầy . mong thầy quay lại cái topic đó giải thích rõ hơn cho em bài giao thoa lúc nãy ạ

Em cảm ơn mọi người ạ


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:29:58 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
bài này đọc qua mà thấy mù mờ quá
nản???????????????????????????????