Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellangel1739 trong 09:32:35 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8504Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: hellangel1739 trong 09:32:35 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Cho em hỏi bài này ạ:
Lần này là Lý nhe mọi người:
Trong thì nghiệm Young về giao thoa a's', a=0.5mm, D=2m, khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1.2cm. chắn sau khe S(1) bằng 1 tấm thủy tinh rất mỏng chiết suất n=1.5 thì thấy vân sáng trung tâm bị dịch đến vị trí của vân sáng bậc 20 ban đầu, tính chiều dày của bản thủy tinh??


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:37:10 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Cho em hỏi bài này ạ:
Lần này là Lý nhe mọi người:
Trong thì nghiệm Young về giao thoa a's', a=0.5mm, D=2m, khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1.2cm. chắn sau khe S(1) bằng 1 tấm thủy tinh rất mỏng chiết suất n=1.5 thì thấy vân sáng trung tâm bị dịch đến vị trí của vân sáng bậc 20 ban đầu, tính chiều dày của bản thủy tinh??

độ dịch chuyển của hệ vân khi có tấm thủy tinh: [tex]x_o = \frac{De(n-1)}{a}[/tex]

Vân TT --> vân sáng bậc 20 ==> xo = 20i


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: hellangel1739 trong 09:40:43 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Cho em hỏi bài này ạ:
Lần này là Lý nhe mọi người:
Trong thì nghiệm Young về giao thoa a's', a=0.5mm, D=2m, khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1.2cm. chắn sau khe S(1) bằng 1 tấm thủy tinh rất mỏng chiết suất n=1.5 thì thấy vân sáng trung tâm bị dịch đến vị trí của vân sáng bậc 20 ban đầu, tính chiều dày của bản thủy tinh??

độ dịch chuyển của hệ vân khi có tấm thủy tinh: [tex]x_o = \frac{De(n-1)}{a}[/tex]

Vân TT --> vân sáng bậc 20 ==> xo = 20i
Cám ơn bạn, nhưng có thể giải thích rõ hơn cái công thức kia không?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:52:39 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
XEM CHỨNG MINH (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8054.msg37610#msg37610)