Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thesea trong 09:21:33 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8503Tiêu đề: Một câu động cơ điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: thesea trong 09:21:33 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Một động cơ điện xoay chiều một pha có điện trở dây cuốn là 50 ôm. Khi mắc vào mạch điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra một công suất cơ học là 128 W. Hệ số công suất của động cơ là 10/11. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là
A. 3,2 A.
B. 5,5 A.
C. 0,8 A.
D. 0,5 A.
Nhờ các thầy cô và các bạn giải giúp.

(Đề thi thử ĐHSP Hà Nội lần 2/2011)


Tiêu đề: Trả lời: Một câu động cơ điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:28:49 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Một động cơ điện xoay chiều một pha có điện trở dây cuốn là 50 ôm. Khi mắc vào mạch điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra một công suất cơ học là 128 W. Hệ số công suất của động cơ là 10/11. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là
A. 3,2 A.
B. 5,5 A.
C. 0,8 A.
D. 0,5 A.
Nhờ các thầy cô và các bạn giải giúp.

[tex]P=UIcos\varphi = P_{co} + I^2R[/tex]
==> I = 3,2 và I = 0,8
Chọn C để phù hợp với thực tế!


Tiêu đề: Trả lời: Một câu động cơ điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:32:03 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Gửi thesea:

Tôi nhắc nhở bạn lần này, tiêu đề bạn đặt quá dài, điều này sẽ gây khó khăn cho bài trả lời và nhìn cũng không đẹp nữa, cho nên tôi đã sửa lại. Bạn hãy coi kỹ những chỗ tôi đã sửa lại.

Hy vọng lần sau bạn rút kinh nghiệm: đặt tên ngắn gọn và rõ ràng nhất có thể. (làm sao cho khi ra ngoài bạn nhìn vào mà nó không rớt xuống 2 hàng là ok).

Cảm ơn bạn!


Tiêu đề: Trả lời: Một câu động cơ điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: thesea trong 09:37:41 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm và đặt tên ngắn gọn lần sau.
Cảm ơn thầy