Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 08:56:49 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8500Tiêu đề: Bài giao thoa sóng cần giúp
Gửi bởi: gmvd trong 08:56:49 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Hai  nguồn  sóng  S1 ,S2   trên  bề  mặt  của  một  chất  lỏng,  cách  nhau  20cm dao  động  với  phương trình: u1 = 3cos(30[tex]\pi[/tex]t +[tex]\pi[/tex]/6 ) mm; u2 = 3sin(30[tex]\pi[/tex]t + [tex]\pi[/tex]/6 ) mm. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 90cm/s. Coi biên độ của các sóng không thay đổi khi lan truyền. Tính khoảng cách giữa cách giữa hai điểm dao động với biên độ 3mm trên đoạn S1 S2 và nằm trong khoảng giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp?
A. 2cm.   B. 3cm.   C. 0cm.   D. 1cm.