Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhoknhonhinho trong 08:31:54 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8497Tiêu đề: bai tap song dung
Gửi bởi: nhoknhonhinho trong 08:31:54 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Trên sợi dây không dãn 2 đầu cố định, chiều dài L=90cm xuất hiện song dừg ổn định vs 6 nút sóng(trong đó bao gồm cả 2 đầu dây). Biên độ dao động tại bụng sóng la A-2mm. biên dộ dao dộng tại vị trí cách một  đầu dây 24cm bằng bao nhiêu
 A.2mm       B.1mm           C. 3 mm               D. 2 mm


Tiêu đề: Trả lời: bai tap song dung
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:37:27 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Trên sợi dây không dãn 2 đầu cố định, chiều dài L=90cm xuất hiện song dừg ổn định vs 6 nút sóng(trong đó bao gồm cả 2 đầu dây). Biên độ dao động tại bụng sóng la A-2mm. biên dộ dao dộng tại vị trí cách một  đầu dây 24cm bằng bao nhiêu
 A.2mm       B.1mm           C. 3 mm               D. 2 mm
bài này chủ yếu dùng CT nên HD: em tự làm nhé.
+ĐK sóng dừng[tex] L=k\lambda/2 ==> \lambda[/tex]
+ Công thức tính biên độ sóng dừng [tex]a=Abung.|sin(2\pi.d/\lambda)|[/tex]
(d là khoảng cách từ điểm đang xét đến đầu cố định dây)