Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 05:24:01 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8492Tiêu đề: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ!
Gửi bởi: SH.No1 trong 05:24:01 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
1) Chiếu 1 tia sáng trắng lên bề mặt một bản mặt song song dưới góc tới [tex]i=45^o.[/tex] Biết rằng bản này dày 20cm và có chiết suất đối với tia sáng màu tím và màu đỏ lần lượt là 1,685 và 1,643. Bề rộng của chùm tia ló bằng?

2) Chiếu một chùm sáng bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda=0,1027\mu m[/tex] qua Hydro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì chất khí này phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3[/tex] , biết [tex]\lambda_3=0,6563\mu m[/tex] , ứng với bức xạ đó. Năng lượng của nguyên tử hidro có biểu thức: [tex]E_n=-\frac{13,6}{n^2}(eV)[/tex] n=1,2,3... Giá trị của bước sóng [tex]\lambda_2[/tex] bằng?  đáp án: [tex]0,1216\mu m[/tex]

3) Khi giảm một nữa chiều dài của lò xo và giảm một nữa khóiluownjwg của vật thì chu kỳ của con lắc lò xo sẽ:
A. giảm một nữa

B. tăng gấp 4 lần

C.giảm 4 lần

D. tăng gấp 2 lần

thầy và các bạn giúp e với ạ!.


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:55:07 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
1) Chiếu 1 tia sáng trắng lên bề mặt một bản mặt song song dưới góc tới [tex]i=45^o.[/tex] Biết rằng bản này dày 20cm và có chiết suất đối với tia sáng màu tím và màu đỏ lần lượt là 1,685 và 1,643. Bề rộng của chùm tia ló bằng?Hình vẽ. ứng với mỗi gtri n đỏ và n tím bạn sẽ tính đc d đỏ và d tím tương ứng.
độ rộng của chùm tia ló là d đỏ - d tím = 0,2 cm


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:15:29 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
3) Khi giảm một nữa chiều dài của lò xo và giảm một nữa khóiluownjwg của vật thì chu kỳ của con lắc lò xo sẽ:
A. giảm một nữa

B. tăng gấp 4 lần

C.giảm 4 lần

D. tăng gấp 2 lần

Chiều dài lò xo giảm 1 nửa => độ cứng K tăng gấp đôi + KL m giảm 1 nửa => Chu kỳ T k đổi. sao lại k có đ.án này?


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ!
Gửi bởi: jacksonndt trong 08:53:06 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Khối lượng giảm 1/2 và K giảm 1/2 thì chu kì giảm một nửa ( T=2Pi(căn(m/k)))
Câu 3:
       [tex]13.6e(1-\frac{1}{n^{2}})=\frac{hc}{0.1027\mu m}\rightarrow n=3[/tex]
  Vậy tương ứng phát 3 bức xạ Lamda31=0.1027 < Lamda21 < Lamda32=0.6563
       ======> 1/Lamda21=(1/Lamda31)-(1/Lamda32)===> kết quả


  


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ!
Gửi bởi: osxlion trong 08:53:37 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Giam 1 nua ma ban......
.....................


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ!
Gửi bởi: SH.No1 trong 09:04:16 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
khối lượng giảm 1/2, K giảm 1/2 thì T không đổi chứ nhỉ sao lại giảm 1/2 ?


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:09:56 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
2) Chiếu một chùm sáng bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda=0,1027\mu m[/tex] qua Hydro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì chất khí này phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3[/tex] , biết [tex]\lambda_3=0,6563\mu m[/tex] , ứng với bức xạ đó. Năng lượng của nguyên tử hidro có biểu thức: [tex]E_n=-\frac{13,6}{n^2}(eV)[/tex] n=1,2,3... Giá trị của bước sóng [tex]\lambda_2[/tex] bằng?  đáp án: [tex]0,1216\mu m[/tex]
mình rất phân vân bài này, nhưng đưa ra cách giải mọi người xem sao, góp ý thêm nhe :D
năng lượng kích thích [tex]E = \frac{hc}{\lambda }=12,0953eV[/tex]

giả sứ e đang ở trạng thái cơ bản, khi nhận năng lượng thì lên mức n nào đó, theo tiên đề Bohr thì năng lượng hấp thụ bẳng hiệu giữa 2 mức: [tex]E=E_n-E_1[/tex] => n[tex]\simeq[/tex]
3

vậy Hidro phát ra 2 vạch trong laiman và 1 vạch trong banmer.theo thứ tự bước sóng như đề thì

[tex]\lambda _3=\lambda _3_2; \lambda _2=\lambda _2_1[/tex]

vậy còn [tex]\lambda _1[/tex] chính là [tex]\lambda _3_1[/tex], nhưng nó chỉ sắp sỉ bước sóng kích thích,vì n không tròn là 3. theo tiên đề Borh thì e hấp thụ photon nhảy tứ 1 lên 3, thì khi từ 3->1 sẽ phát ra bức xạ có bước sóng bằng với bước sóng kích thích.

 [tex]\lambda _3_1[/tex] bằng bước sóng kích thích thì dễ dàng tính được [tex]\lambda _2 = 0,1217\mu m[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ!
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:20:27 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
3) Khi giảm một nữa chiều dài của lò xo và giảm một nữa khóiluownjwg của vật thì chu kỳ của con lắc lò xo sẽ:
A. giảm một nữa

B. tăng gấp 4 lần

C.giảm 4 lần

D. tăng gấp 2 lần

Chiều dài lò xo giảm 1 nửa => độ cứng K tăng gấp đôi + KL m giảm 1 nửa => Chu kỳ T k đổi. sao lại k có đ.án này?
[tex]T=2\Pi \sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]
[tex]T'=2\Pi \sqrt{\frac{m'}{k'}}=2\Pi \sqrt{\frac{\frac{m}{2}}{2k}}=\frac{T}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:12:56 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012

[tex]T=2\Pi \sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]
[tex]T'=2\Pi \sqrt{\frac{m'}{k'}}=2\Pi \sqrt{\frac{\frac{m}{2}}{2k}}=\frac{T}{2}[/tex]


à hen. chưa già mà đã lẫn r. =))